Miljøvennlig møteplass i Arendal sentrum

I forbindelse med ‘Bynatt’-arrangementet i Arendal sentrum 19.mai, var det en høytidelig åpning av installasjonen ‘Møteplass’ på Kanalplassen. Dette skal fungere som en møteplass i sentrum, hvor folk kan treffes. Samtidig kan man lade mobilutstyr, PC og andre tekniske duppeditter med solstrøm fra taket. Vi i Klimapartnere har vært med på å få til solceller på taket for å legge til rette for en miljøvennlig møteplass midt i byen.

 Les mer…

Millionstøtte til landstrøm i Arendal og Kristiansand

Resultatet fra Enovas første landstrøm-tildeling til norske havner ble klar nå i mai. I denne runden får 13 prosjekter til sammen 82 millioner kroner i støtte for å kutte klimagassutslipp fra skip som ligger ved kai.

Enova gir støtte til de prosjektene som sikrer størst utskifting av kWh fra fossile til fornybare kilder per krone investert. Gledelig for oss sørlendinger, var prosjektene i både Arendal og Kristiansand konkurransedyktige og ble det tildelt støtte fra Enova.

Her kommer en nærmere beskrivelse av de lokale prosjektene som nå er støttet av Enova.

 Les mer…

Seminar: Tilrettelegging for grønne datasentre – en ny mulighet for Agder

Tirsdag 3.mai inviterte Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner til seminar om tilrettelegging for grønne datasentre. Arrangementet var på Universitetet i Agder, Campus Grimstad.

Næringsmedarbeidere og andre i kommunene var hovedmålgruppe for seminaret, men det var også mange andre aktører til stede med interesse for temaet. Totalt var det om nærmere 40 personer til stede.

De fremmøtte fikk høre ulike presentasjon på hvordan vi kan tilrettelegge best mulig for å få til denne nye, grønne verdiskapningen her til Sørlandet.

 Les mer…

Kruse Smith utvikler Stavangers første bærekraftige bofelleskap

Kruse Smith, har i samarbeid med arkitektfirmaet Helen & Hard og Gaia Trondheim, utviklet Gaining by Sharing. Gaining by Sharing er en helhetlig modell for mennesker som ønsker en bærekraftig boform. 

Denne modellen ble presentert under Klimapartnere sitt arrangement om Grønn byutvikling under Arendalsuka i fjor, og det aller første Gaining by sharing-prosjektet bygges nå i disse dager i Stavanger.

 Les mer…

LOS Energy jakter på Sørlandets smarteste strømbruker

LOS Energipris

For andre år på rad skal LOS Energy dele ut Sørlandets energipris, som hedrer de som er best på energisparing. Nå oppfordrer LOS Energy alle smarte strømbrukere til å nominere seg selv.

– Både bedrifter og det offentlige går glipp av store summer som de kunne spart på energitiltak, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS. Han håper Sørlandets energipris kan inspirere flere bedrifter til å bruke strømmen smartere.

 Les mer…

Oppstartsmøte for Klimapartnere Troms

Troms fylkeskommune har tatt initiativ for å etablere Klimapartnere Troms, og inviterer til oppstartsmøte mandag 11.april kl 13-15 i Fylkesbygget

Vi i Klimapartnere har hatt en kjempegod dialog med Troms Fylkeskommune en god stund og synes det er veldig gledelig at vi nå kan få en ny Klimapartner-region opp å stå. Med et allerede eksisterende Grønt Nettverk i Troms, som man nå tenker kan innlemmes i Klimapartnere, har man et veldig godt fundament for etableringen av Klimapartnere Troms.

 Les mer…

«Green Nudging»

17.mars var det «Green Nudging» på agendaen for Klimapartnere.
Her fekk verksendene innføring og tips til korleis ein kan kommunisere og skape holdning direkte gjennom å tilrettelegge for handling.

FullSizeRender_20  Nudging1  nudging2

I løpet av dagen arbeida ein særlig med nudging for å redusere utslepp frå transport og mat.

Vi lærte at det finnast mange ulike formar for «nudges» ein kan bruke for å fremme miljøvenneleg handling:

1. Informasjon (miljømerking, påminningar, oppmuntring)
2. Forvalg (standardalternativ som til dømes skriverinstilling på to-sidig papir)
3. Forandre det fysiske miljøet (plassering og utforming som vegetaralternativ fyrst på menyen)
4. Feedback og sosiale normer (Om kollegaer har el-bil er det meir sannsynleg ein sjølv også har det)

I presentasjonane under finn de mange fleire gode tips til og eksempel på «Green Nudging»

Klimapartnere
InspirasjonshefteMiljøkom

 Les mer…

Mat over bord: Opplev en velsmakende lunsj av uvanlig fisk og utsorterte grønnsaker!

Havet er fullt av velsmakende og spennende fiskeslag, men dessverre blir ikke alt spist. I fiskedisken gjøres det kun plass til en håndfull arter og derfor blir store deler av sidefangsten kassert.

Torsdag 7.april kl 13.00 vil restaurantgründeren Øyvind Nese – kjent blant annet fra Bakgården og Måltid – tilberede en velsmakende lunsj. Sidefangsten blir hovedingrediens under lunsjen. Vi vet ennå ikke hva som hentes opp av trålposen, men godt blir det!! Tilbehøret består av grønnsaker som av visuelle årsaker aldri blir solgt i butikken.

Til dessert stiller Hennig-Olsen is med en spennende overraskelse, de vil også fortelle oss om sitt arbeid for å redusere matsvinn.

 Les mer…

Agder Energi selskapet Otera skal drifte nytt landstrømanlegg for Color Line

I november 2014 ble danskebåten Superspeed 1 i Kristiansand koplet til landstrøm fra Agder Energi og oppnådde med det et utslippskutt på 2300 tonn CO2 i året.

Nå følger Superspeed 2 i Larvik etter. Dette viser at klimavennlige tiltak på Agder inspirerer til tilsvarende løsninger også andre steder i Norge. Som for landstrømanlegget i Kristiansand, har Agder Energi selskapet Otera også fått driftsansvaret for anlegget i Larvik.

 Les mer…

Felles anskaffelse av elbil-ladere på Agder

«Strategi for ladeinfrastruktur i Agder» i Agder ble vedtatt av Aust-Agder fylkeskommune i desember 2015. Det legges opp til tilsvarende behandling i Vest-Agder fylkeskommune i løpet av de neste par månedene.

Som et ledd i oppfølgingen av «Strategi for ladeinfrastruktur i Agder» ble det 4.mars arrangert oppstartsmøte for felles anskaffelse av ladere for kommuner og andre offentlige instanser i hele Agder. Hele 13 kommuner og 5 fylkeskommunale virksomheter over hele Agder var representert.

 Les mer…