Agder Renovasjon: båter vrakes i skjærgården

I båtbyen Arendal har det lokale renovasjonselskapet Agder Renovasjon kun fått inn tre båter det siste året, og dumping andre steder utgjør et stort miljøproblem. – Det er forurensning og miljøgifter i disse båtene, så det må håndteres forskjellig, sier Anita Jernquist i Agder Renovasjon til NRK Sørlandet.

 Les mer…

NODE og fylkeskommunene inviterer til samling om offshore vindmarked

Som oppfølging av Agder-bedriftenes besøk til Offshore Wind Workshop og energimesse i Aberdeen 18.-20. mai har Fylkeskommunene i samarbeid med NODE tatt initiativ til en halvdagssamling for bedrifter som har interesse for det voksende offshore vindmarkedet. Formålet med samlingen er å avklare behovet for og formen på en eventuell felles profilering av regionens kompetanse og erfaring som er relevant for dette markedet, og avholdes den 8.september.

 Les mer…

Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn har signert partnerskapsavtale

Kristiansand kommune, representert ved ordfører Per Sigurd Sørensen, Vest-Agder fylkeskommune representer ved ordfører Thore Westermoen og Morten Leuch Elieson fra Stiftelsen Miljøfyrtårn signerte denne uke partnerskapsavtaler, og er nå medlemmer av Klimapartnere. Klimapartnere blir etter dette et av landets største næringslivsbaserte klimanettverk med nærmere 14 000 ansatte.

 Les mer…

Grimstad kommune har signert Klimapartneravtale

Grimstad kommune, her representert ved ordfører Hans Antonsen, signerte den 8. juni avtale om medlemskap i Klimapartnere. Grimstad kommune har nå forpliktet seg til å utvikle produkter og tjenester som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser. Sammen med ordføreren er Svein Tveitdal, prosjektleder i Klimapartnere, tidligere statsminister i Sverige Göran Persson og fylkesordfører Laila Øygarden.

 Les mer…

Purity IT holder seminar i Arendal 2 juni

Behovet for datalagring øker dramatisk. Behovet for datalagring dobles pr 18 måned. Dette gir utfordringer både med tanke på sikker og effektiv håndtering av data, men ikke minst økte kostnader og økt energiforbruk.

 Les mer…