Frokostmøte fredag 30.oktober – miljøvennlige bygg

Byggenæringen står for en stor andel av Norges utslipp og energiforbruk. Andelen ble beregnet til å være 40 % av Forskningsrådet i 2012.

Det er mange Klimapartnere som har aktiviteter innenfor byggenæringen, alt fra rådgivere, prosjekterende, utførende, finansierende og til slutt byggeiere som jobber med å få på plass flere miljøvennlige bygg.

Klimapartnere vil med dette frokostmøtet samle aktører som er involvert i ulike faser i et byggeprosjekt. Arrangementet er hos JBU Eiendom i Grimstad fra kl 08.30-10. Det blir servert enkel frokost fra kl 08.

 Les mer…

From Pole to Paris – med sykkel og joggesko for klimaet

Pole to Paris er et klimaformidlingsprosjekt i forkant av årets klimaforhandlinger i Paris (COP21). Kampanjen følger to klimaforskere (med PhD i antarktisk og arktisk klima) til Paris med sykkel og joggesko fra henholdsvis Brisbane og Tromsø.

For Erlend Moster Knudsen, «the northern runner», gikk startskuddet i Tromsø 3. august, hvorpå han skal tilbakelegge 3000 km på veien til Paris, med klimaforedrag og skolepresentasjoner underveis. Den 20.oktober er Erlend i Arendal. Vi inviterer til arrangement på Grid-senteret fra kl 13-14.30, invitasjonen finnes her: 151020 From Pole to Paris. Arrangementet er gratis og alle er hjertelig velkommen!

 Les mer…

4 nye ladestasjoner i Setesdal

Bilde: Ladestasjon ved Bykle hotell

Fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder legger til rette for flere el-biler og økt miljøvennlig transport. Aust-Agder fylkeskommune vedtok i fjor å støtte utbygging av 4 hurtigladere i Setesdal, samtidig som fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman åpnet nye ladestasjoner i Mandal, Lyngdal og Flekkefjord.

3 av 4 ladestasjoner i Setesdal; Evje, Valle og Bykle er nå i drift. En ladestasjon i Bygland kommer i drift i slutten av oktober. Ladestasjonane har siden oppstart i vår 2015 gitt i fra seg 10 000 km med fornybar veitrafikk!

 Les mer…

Første spadetak for nytt grønt datasenter på Sørlandet

I går ble første spadetak tatt for et nytt datasenter på Støleheia i Vennesla kommune. Klimapartnere var tilstede under markeringen; for dette liker vi – ny, grønn verdiskaping på Agder.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft tok det første spadetaket sammen med fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman, ordfører Torhild Brandsal i Vennesla kommune og Peder Nærbø i Bulk Infrastructure. Bulk Infrastructure gjør nå området klart for store kunder som ønsker datalagringskapasitet, og mener at Støleheia i Vennesla passer helt perfekt til behovene som disse dataparkene har.

 Les mer…

Et miljøforbilde for borettslag i hele Norden

Etter cirka ett års byggetid, er Stjernehus borettslag i Kristiansand oppgradert til lavenergihus. Høyblokka fra 1965 som ble kåret til «Norges kaldeste borettslag» har blitt til et av de varmeste.

Rehabilitering av «Stjerneblokka» har ført til at det årlige CO2-utslippet fra blokka er redusert med 69 prosent, et kutt tilsvarende det årlige utslippet fra 70 personbiler.

Det er flere Klimapartnere som har vært sentrale i denne oppgraderingen av «Stjerneblokka».

Husbanken har støttet prosjektet både med tilskudd og med fullfinansiert lån. Kruse Smith AS har vært hovedentreprenør for oppgraderingen. Agder Energi Varme leverer fjernvarme til blokka gjennom sitt fjernvarmenett, bl.a. med varme fra Returkraft. Og sist men ikke minst; Stjernehus borettslag er et av fire prosjekter Kristiansand kommune har hatt i programmet Framtidens bygg, og har blitt et miljøforbilde for andre borettslag i hele Norden.

Hvis dere ønsker å se film om denne oppgraderingen og lese mer om prosjektet, går dere inn her: Stjernehus borettslag, nyheter fra Husbanken.

 Les mer…

Arendalsuka vel overstått for denne gang

Arendalsuka er da vel overstått for denne gang. Vi i Klimapartnere opplever at Arendalsuka var veldig vellykket både for vår egen del og også for hele Arendalsuka samlet sett. Det er utrolig hvordan Arendalsuka har klart å samle organisasjoner, politikere, debattanter, journalister og publikum. Totalt var det over 50000 besøkende under Arendalsuka. Vi i Klimapartnere hadde samlet om lag 400 som møtte opp på våre arrangementer.

Klimapartnere vil gjerne takke våre med-arrangører, deriblant flere Klimapartnere (DNB, Asplan Viak, Vest-Agder fylkeskommune m.m.) for samarbeidet under årets Arendalsuke. Hvis noen av dere Klimapartnere har tanker og ønsker om arrangementer for 2016, vennligst ta kontakt.

Arendalsuka for Klimapartnere sin del er oppsummert med bilder i vedlegget under:

Klimapartnere, bilder fra Arendalsuka

 

 Les mer…

Sosial avslutning av Arendalsuka

I dag rundes Arendalsuka av for Klimapartnere sin del.

I samarbeid med Gard og medlemsbedriftene GRID-Arendal og DNB, arrangerer Klimapartnere Agder en sosial samling i teltet utenfor GRID-senteret. I dag mandag den 17.august fra kl 17-19.

Vi vil ha noen enkle innslag fra scenen, men i hovedsak vil vi legge opp til at nettverkets medlemsbedrifter kan treffes til en uformell og hyggelig prat og gjerne dele erfaringer fra bedriftens arbeid med klima og miljø. Vi vil også invitere ulike personer fra både faglige og politiske miljøer som vi håper vil ta en tur innom teltet.

Det vil bli servert tapas (gratis), og det er også muligheter for å få tak i drikke.

Arrangementet er åpen for alle, og vi håper flest mulig har anledning til å komme innomteltet på mandagen.

Vi ønsker en hyggelig og sosial avslutning av Arendalsuka.

 

 Les mer…

Grønne datasentre

Vi i Klimapartnere ønsker ny grønn samfunns- og næringsutvikling. En av de mest spennende muligheten her på Agder er grønne datasentre.

Klimapartnere har i dag et svært spennende arrangement om Grønne datasentre sammen med fylkeskommunene på Agder, Digin og IKT Norge. Alle er hjertelig velkommen til Eureka-bygget kl 10.

 Les mer…

Regionene og det grønne skiftet

Fredag den 14.august blir en stor dag for Klimapartnere. Da drar vi til med hele 3 arrangementer på rekke og rad på Grid-senteret.

Vi serverer først en enkel frokost (helt gratis) kl 08.00 før vi setter i gang med arrangementet ‘Regionene og det grønne skiftet’ kl 08.30. Her vil næringsminister Monica Mæland og leder for Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth møte politikere og næringsliv for å diskutere gjennomføring av det grønne skiftet i regionene.

Vi gleder oss og håper du også vil komme!

 Les mer…

Arendalsuka – i dag braker det løs

Arendalsuka ble formelt åpnet i går, men det er i dag torsdag 13.august at arrangementene kommer i gang med full tyngde i Arendal. Dette gjelder i høyeste grad også for Klimapartnere.

Klimapartnere er med-arrangør for 5 faglige arrangementer under Arendalsuka samt en sosial avslutning mandag ettermiddag for alle Klimapartnere samt bekjentskaper og andre inviterte.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme på Klimapartnere sine arrangementer. Alle er gratis og åpne for alle (så lenge det er plass).

I dag åpner vi med et arrangement om Grønn Byutvikling på Eureka-bygget kl 12-14.

Håper vi sees!

 

 Les mer…