Anleggsmaskinene på Sam Eyde vgs. går nå på biodiesel

Etter at Aust-Agder fylkeskommune gikk grundig gjennom klimaregnskapet for 2014, kom det tydelig frem at anleggsmaskinene på Sam Eyde videregående skole stod for en ganske stor andel av utslippene. Gjennom utdanningen av yrkessjåfører og anleggsmaskinførere er Sam Eyde vgs. den virksomheten som har største andel av fylkeskommunens CO2-utslipp. Tiltak her ville derfor føre til betydelige utslippskutt hos fylkeskommunen.

Etter en veldig god innsats av Odd Arne Meyer Sjøberg, avdelingsleder anleggsfag på Sam Eyde vgs, og Klima og energirådgiver Hans Fløystad i fylkeskommunen, har man i høst tatt et veldig konkret og velfungerende grep: Man har byttet ut fossilt diesel med fornybar diesel, så langt nærmere 34 000 liter. Og man har ennå ikke opplevd driftsforstyrrelser.

 Les mer…

«Krafttak for klima» i Agder Energi

Bildetekst: Konsernsjef Tom Nysted engasjerte sine ansatte da startskuddet for klimakampanjen «Krafttak for klima» gikk.

Agder Energi gjennomfører i 2015 et prosjekt som kalles «Krafttak for klima». Agder Energi har gått løs på klimaverstingene i sin egen virksomhet. Målet til Agder Energi var følgende:

  • Å kutte flyreiser, bilkjøring og kjøttforbruk med 30 prosent.

De foreløpige resultatene ble presentert på årets Zero-konferanse i oktober. Agder Energi har klart å oppnå følgende:

  • Har redusert bruk av rødt kjøtt i kantinene med 100 prosent.
  • Har redusert CO2-utslipp for flyreiser med 22 prosent.
  • Har redusert CO2-utslipp for bilkjøring med 12 prosent.

 Les mer…

Elektrisk skateboard vant ‘Grønt og genialt’

Bildetekst: Tallak Tveide mottar 1.premien i Grønt og genialt, en ny el-sykkel til en verdi av 15 000 kroner, av fylkesvaraordfører i Vest-Agder Tore Askildsen.

Klimapartnere og Innovasjon Norge har i løpet av Gründeruka på Agder hatt gående en grønn idé-konkurranse, Grønt og genialt. I dag ble vinneren kåret; Tallak Tveide med sitt nyskapende, elektriske rullebrett.

 Les mer…

Grønt og genialt – Idékonkurranse under Gründeruka!

Det grønne skiftet gir nye og spennende muligheter for forretningsutvikling. Agder og Norge er inne i en omstillingsfase, og mange ser nye mulighetene ved å utvikle en mer bærekraftig og grønn økonomi.

Klimapartnere og Innovasjon Norge vil bruke Gründeruka til å oppmuntre til idémyldring rundt grønne ideer og grønn foretningsutvikling, og lanserer derfor idé-konkurransen Grønt og Genialt.

Idéene skal være i en tidlig fase, og trenger ikke å være gjennomarbeidet eller helt gjennomtenkt. Konkurransen inngår i Gründeruka Agder og arrangeres av Klimapartnere og Innovasjon Norge.

Rammene for konkurransen er vide – det er ingen formelle krav til deltakerne. La kreativiteten blomstre og vinn en el-sykkel!

Se mer informasjon på Gründerukas hjemmesider: www.uka47.no/gront-genialt-idekonkurranse/

 Les mer…

Frokostmøte om samfunnsansvar

I oktober publiserte PwC rapporten «PwC Samfunnsansvar 100: Reisen har begynt». Rapporten er resultatet av en studie hvor PwC har kartlagt hvordan de 100 største selskapene i Norge arbeider med og kommuniserer sitt samfunnsansvar. Rapporten viser aktuelle trender og utvikling innen samfunnsansvar, og gir eksempler på hvordan diverse selskap skaper konkurransekraft gjennom samfunnsansvar.

På frokostmøtet den 26.november vil PwC presentere rapporten og resultatene fra den, og vi vil også få presentasjoner og innblikk i hvordan store, regionale aktører her på Sørlandet jobber innen samfunnsansvar.

 Les mer…

Stadig nærmere plusshus ved Tvedestrand videregående skole

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok den 20.oktober enstemmig Funksjons- og romprogrammet for ny videregående skole i Tvedestrand. Funksjons- og romprogrammet omfatter et areal på 14 000 kvm, en kostnadsramme på 620 MNOK og at skolen skal bygges som plusshus.

Dette er banebrytende for skoler og offentlige bygg i Norge, og fylkespolitikerne i Aust-Agder skal ha all mulig ære for å tenke miljøvennlig og fremtidsrettet som byggeier.

Fylkesbyggesjef i Aust-Agder, Kai Valthyr-Hansen, presenterte planene for ny videregående skole på Klimapartnere sitt frokostmøte med tema ‘Miljøvennlige bygg’ i dag.

 Les mer…

ASKO først ute med El-lastebil!

Klimapartner ASKO, ved styreleder Torbjørn Johansson, offentliggjorde på årets ZERO-konferanse at de har bestilt 3 el-lastebiler som skal sette i trafikk neste år. Dette vil være de første elektriske lastebilene som er i drift i Norge.

Lastebilene skal tas i bruk i by-distribusjon i Oslo, Bergen og Kristiansand.

 Les mer…

Hele Agder Energi konsernet er nå Klimapartner!

Prosjektleder Torstein Thorsen Ekern, Klimapartnere Agder og direktør Samfunnskontakt Unni Farestveit, Agder Energi,  signerte den 14.oktober samarbeidsavtalen som gjør at hele Agder Energi konsernet nå er Klimapartner.

Tidligere har datterselskapene Agder Energi Varme og Agder Energi Nett vært Klimapartnere, men fra nå av er hele Agder Energi konsernet Klimapartner. Strømleverandør og energipartner LOS vil fortsette å være eget medlem i Klimapartnere.

Som medlem i Klimapartnere Agder ønsker Agder Energi å bidra til økt klimafokus og å synliggjøre det grønne skiftet. Det er laget en egen nyhetssak fra Agder Energi her: Nyhetssak Agder Energi – Klimapartnere.

Vi i Klimapartnere er veldig glade for at hele Agder Energi-konsernet – som Sørlandets kraftleverandør og et tungt lokomotiv for landsdelen – nå er Klimapartnere. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Agder Energi og at vi sammen får til nye, konkrete bidrag innenfor det grønne skiftet.

Les mer om alt det spennende Agder Energi-konsernet gjør på Agder Energi sine hjemmesider.

 Les mer…

Frokostmøte fredag 30.oktober – miljøvennlige bygg

Byggenæringen står for en stor andel av Norges utslipp og energiforbruk. Andelen ble beregnet til å være 40 % av Forskningsrådet i 2012.

Det er mange Klimapartnere som har aktiviteter innenfor byggenæringen, alt fra rådgivere, prosjekterende, utførende, finansierende og til slutt byggeiere som jobber med å få på plass flere miljøvennlige bygg.

Klimapartnere vil med dette frokostmøtet samle aktører som er involvert i ulike faser i et byggeprosjekt. Arrangementet er hos JBU Eiendom i Grimstad fra kl 08.30-10. Det blir servert enkel frokost fra kl 08.

 Les mer…

From Pole to Paris – med sykkel og joggesko for klimaet

Pole to Paris er et klimaformidlingsprosjekt i forkant av årets klimaforhandlinger i Paris (COP21). Kampanjen følger to klimaforskere (med PhD i antarktisk og arktisk klima) til Paris med sykkel og joggesko fra henholdsvis Brisbane og Tromsø.

For Erlend Moster Knudsen, «the northern runner», gikk startskuddet i Tromsø 3. august, hvorpå han skal tilbakelegge 3000 km på veien til Paris, med klimaforedrag og skolepresentasjoner underveis. Den 20.oktober er Erlend i Arendal. Vi inviterer til arrangement på Grid-senteret fra kl 13-14.30, invitasjonen finnes her: 151020 From Pole to Paris. Arrangementet er gratis og alle er hjertelig velkommen!

 Les mer…