Asko Agder får Norges største solcelleanlegg

Klimapartner Asko Agder får Norges (desidert) største solcelleanlegg.

På taket til Asko i Lillesand skal det installeres et solcelleanlegg som skal produsere 600 MWh – tilsvarende strømforbruket til 40 husstander.

Og lokaliseringen er perfekt. Statistikken fra Meteorologisk institutt viser at Lillesand er et av de mest solrike stedene i landet. I tillegg har Asko store takflater som egner seg godt til solceller.

Gratulerer til Asko som går foran med sin satsing innen miljø og fornybart! Les også en spennende artikkel om solcelleanlegget til Asko Agder i Teknisk Ukeblad her.

 Les mer…

Rambøll er ny Klimapartner

'Oslosolar' hvor Rambøll hadde ansvar for alle ingeniørfagene i et konsept med 8300 kvadratmeter solcellepanel.

Bilde: ‘Oslosolar’ hvor Rambøll hadde ansvar for alle ingeniørfagene i et konsept med 8300 kvadratmeter solcellepanel.

Rambøll – region sør – er nå blitt Klimapartner. Avtalen ble signert mellom Avdelingsleder for arkitektur og plan, Arve Berge, i Rambøll og prosjektleder Torstein Thorsen Ekern i Klimapartnere den 10. desember.

Vi i Klimapartnere er veldig glade for at et så stort og viktig rådgivningsfirma på Agder, med mange aktiviteter og tjenester innenfor klima og miljø, nå er blitt Klimapartner.

 Les mer…

Klimaavtale i Paris vedtatt – Klimapartnere er godt fornøyd!

Vi i Klimapartnere er selvsagt godt fornøyd med at 195 av verdens land har kommet til enighet om en ny klimaavtale. Vi ønsker også å berømme Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft for god innsats med å få avtalen i mål. Og vi er som henne enige i at Norge nå med brette opp ermene og gjøre en innsats på hjemmebane (se kronikk fra Sundtoft her).

For oss i Klimapartnere er det vanskelig å vurdere hvor god avtalen er, så vi må støtte oss på fagpersoner som kan mer om internasjonale klimaforhandlinger og hva det gikk an å håpe på. Frederic Hauge i Bellona uttaler at vi er fått en global klimaavtale som er langt bedre enn de fleste hadde turt å håpe på (se link her). Marius Holm i Zero sier at det viktige nå er at enigheten i Paris blir startskuddet for at alle – land, bedrifter, regioner, kommuner og organisasjoner – raskt tar nye skritt og bruker sine handlingsrom til å drive fram og sette fart på det grønne skiftet. (se pressemelding fra Zero her).

En av de beste (og kanskje også en av de mest positive) vurderingene av klimaavtalen er gjort av tidligere statssekretær Kjetil Lund. Hans blogginnlegg gjengis i helhet her for inspirasjon:

Do believe the hype. Klimaavtalen fra Paris er bedre enn selv de mest optimistiske av oss hadde forventet.

Vi i Klimapartnere er klare for å bidra med konkret handling for å oppfylle Norges forpliktelser fremover!

 Les mer…

Arendalskonferansen 19-20.januar 2016: Kommunene og det grønne skiftet

Kommunene og det grønne skiftet – hvordan nå en bærekraftig areal- og transportplan.
Fordypningsseminar 19. – 20. januar 2016, Arendal kultur- og rådhus.

Klimapartnere er medarrangør for et veldig viktig og spennende seminar rett over nyttår. Da arrangerer Arendalskonferansen i samarbeid med KS, KMD og Klimapartnere et fordypningsseminar om bærekraftig areal- og transportplanlegging.

Norge skal kutte klimagassutslippene med minimum 30 % i løpet av 15 år, og vi ønsker nye, grønne arbeidsplasser. Hvordan kan en areal- og transportplanlegging bidra til dette?

I seminaret vil kommuner som lykkes dele sine erfaringer, og statsråd Jan Tore Sanner presentere stortingsmeldingen om Bærekraftige byer og sterke distrikter.

 Les mer…

Mini-seminar om fornybar transport, 4.desember

Hvordan kan vi redusere utslippene fra transportsektoren på Sørlandet?

Tre teknologier gjør det mulig å sette fart på denne utviklingen allerede i dag. Hydrogen, elektrifisering og biodrivstoff er alternativer som er klare til å tas i bruk av næringsliv og kommuner nå. Hvilket potensiale er det for dette i vår region? Hva kan kommuner gjøre for å øke bruken av fossiluavhengig transport? Hvor fyller man drivstoff på en hydrogenbil? Hvordan bør vi bygge ut infrastruktur for elbiler?

Klimapartnere i samarbeid med Regionplan Agders faggruppe for klima inviterer til miniseminar den 4.desember.

Sted: Sam Eyde videregående skole (Auditoriet), Arendal Dato: 4. desember

 Les mer…

Anleggsmaskinene på Sam Eyde vgs. går nå på biodiesel

Etter at Aust-Agder fylkeskommune gikk grundig gjennom klimaregnskapet for 2014, kom det tydelig frem at anleggsmaskinene på Sam Eyde videregående skole stod for en ganske stor andel av utslippene. Gjennom utdanningen av yrkessjåfører og anleggsmaskinførere er Sam Eyde vgs. den virksomheten som har største andel av fylkeskommunens CO2-utslipp. Tiltak her ville derfor føre til betydelige utslippskutt hos fylkeskommunen.

Etter en veldig god innsats av Odd Arne Meyer Sjøberg, avdelingsleder anleggsfag på Sam Eyde vgs, og Klima og energirådgiver Hans Fløystad i fylkeskommunen, har man i høst tatt et veldig konkret og velfungerende grep: Man har byttet ut fossilt diesel med fornybar diesel, så langt nærmere 34 000 liter. Og man har ennå ikke opplevd driftsforstyrrelser.

 Les mer…

«Krafttak for klima» i Agder Energi

Bildetekst: Konsernsjef Tom Nysted engasjerte sine ansatte da startskuddet for klimakampanjen «Krafttak for klima» gikk.

Agder Energi gjennomfører i 2015 et prosjekt som kalles «Krafttak for klima». Agder Energi har gått løs på klimaverstingene i sin egen virksomhet. Målet til Agder Energi var følgende:

  • Å kutte flyreiser, bilkjøring og kjøttforbruk med 30 prosent.

De foreløpige resultatene ble presentert på årets Zero-konferanse i oktober. Agder Energi har klart å oppnå følgende:

  • Har redusert bruk av rødt kjøtt i kantinene med 100 prosent.
  • Har redusert CO2-utslipp for flyreiser med 22 prosent.
  • Har redusert CO2-utslipp for bilkjøring med 12 prosent.

 Les mer…

Elektrisk skateboard vant ‘Grønt og genialt’

Bildetekst: Tallak Tveide mottar 1.premien i Grønt og genialt, en ny el-sykkel til en verdi av 15 000 kroner, av fylkesvaraordfører i Vest-Agder Tore Askildsen.

Klimapartnere og Innovasjon Norge har i løpet av Gründeruka på Agder hatt gående en grønn idé-konkurranse, Grønt og genialt. I dag ble vinneren kåret; Tallak Tveide med sitt nyskapende, elektriske rullebrett.

 Les mer…

Grønt og genialt – Idékonkurranse under Gründeruka!

Det grønne skiftet gir nye og spennende muligheter for forretningsutvikling. Agder og Norge er inne i en omstillingsfase, og mange ser nye mulighetene ved å utvikle en mer bærekraftig og grønn økonomi.

Klimapartnere og Innovasjon Norge vil bruke Gründeruka til å oppmuntre til idémyldring rundt grønne ideer og grønn foretningsutvikling, og lanserer derfor idé-konkurransen Grønt og Genialt.

Idéene skal være i en tidlig fase, og trenger ikke å være gjennomarbeidet eller helt gjennomtenkt. Konkurransen inngår i Gründeruka Agder og arrangeres av Klimapartnere og Innovasjon Norge.

Rammene for konkurransen er vide – det er ingen formelle krav til deltakerne. La kreativiteten blomstre og vinn en el-sykkel!

Se mer informasjon på Gründerukas hjemmesider: www.uka47.no/gront-genialt-idekonkurranse/

 Les mer…

Frokostmøte om samfunnsansvar

I oktober publiserte PwC rapporten «PwC Samfunnsansvar 100: Reisen har begynt». Rapporten er resultatet av en studie hvor PwC har kartlagt hvordan de 100 største selskapene i Norge arbeider med og kommuniserer sitt samfunnsansvar. Rapporten viser aktuelle trender og utvikling innen samfunnsansvar, og gir eksempler på hvordan diverse selskap skaper konkurransekraft gjennom samfunnsansvar.

På frokostmøtet den 26.november vil PwC presentere rapporten og resultatene fra den, og vi vil også få presentasjoner og innblikk i hvordan store, regionale aktører her på Sørlandet jobber innen samfunnsansvar.

 Les mer…