Oppstart av Klimapartnere i Rogaland

  • 21. februar 2018
  • 09:30 - 12:30
  • Radisson Blu Atlantic Hotel Stavaner

Program

(Forbehold om små justeringer i programmet)

09:30 Registrering og kaffe

10:00 Velkommen med Elisabeth Faret, Næringssjefen i Rogaland Fylkeskommune som leder denne dagen

10:05 Offisiell åpning med fylkesvaraordfører Marianne Chesak

10:10 Hvorfor er fokus på klima og miljø lønnsomt for Rogaland, med professor for statsvitenskap på UIS, Oluf Langhelle

10:25 Hvorfor investerer ASKO så hardt på klima og miljø nå, med styreleder i ASKO Torbjørn Johannson

10:55 Kaffe Pause

11:00 Hva skjer når Bergen Kommune setter «Fossilfritt innen 2030» som mål, Are Børjesson fra  klimaseksjonen i Bergen Kommune kommer å forteller

11:15  Asplan Viak har satset på klima og miljø innad i bedriften, hvordan har dette gitt uttelling, med Steinar Onarheim fra Asplan Viak i Bergen

11:30 Radisson Blu Atlantic har gjennomført flere klima og miljø tiltak med det nye bygget men har mer å gå på – Direktør Jens Brandin Radisson Blu forteller historien

11:45 Klimapartnere – et nettverk med over 100 partnere i Norge – nå kommer det til Rogaland, med Christian Herheim leder for Klimapartnere Rogaland og Helene Frihammer leder i Bergen

12:15 Lunsj

Påmelding

PrivatOffentlig

    Blir du med på lunsj?
JaNei

 

Deltagerlisten

Marianne Chesak Varaordfører Rogaland Fylkeskommune
Oluf Langhelle Professor i Statsvitenskap UIS
Torbjørn Johannson Styreleder ASKO
Steinar Onarheim Rådgiver Asplan Viak Bergen
Helene Frihammar Leder Klimapartnere Hordaland
Elisabeth Faret Næringssjef Rogaland Fylkeskommune
Tara Botn-Holm Klima- og miljørådgiver Rogaland Fylkeskommune
Jostein Korsnes Kontorleder Asplan Viak Stavanger
Iver Jan Leren Forretnings utvikler Rogaland Fylkeskommune
Hilde Uppstad Rådgiver Næring Rogaland Fylkeskommune
Sjur Paulsen Daglig leder Double Think
Jane Nilsen Aalhus Miljøvernsjef Stavanger Kommune
Marte Eide Kloving Ordfører Utsira Kommune
Ragna Stakland Svela Avdelings Ingeniør Klepp Kommune
Rakel Logadottir CEO Seabubbles
Tania Nyberg Styreleder
Alexander Rügert-Raustein Kommunestyrerepresentant
Torunn Møllerhaug Tysvær Miljøvernrådgiver
Tor Nestande Rådgiver Asplan Viak Bergen
Tor Line Daglig leder Z-Energi
Rita Leadership strategist & coach
Thomas Flinskau Daglig leder
Imme Dirks Eskeland Mobilitetsrådgiver
Rune Dirdal Daglig Leder Forus Energigjennvinning
Annika Martens Daglig Leder Steinerskolen Stavanger
Ingvid Kjosavik  Sandnes Kommune Rådgiver miljø, energi og klima
Anders Fjelland Bentsen Rådgiver Innovasjon Norge
Maria Aasbø Daglig Leder Ungt Entreprenørskap Rogaland
Rune Halvorsen Leder forretningsutvikling og strategi Velde
Petter Sirevåg Teknisk Sjef Tine
Kristian Falnes Solberg Senioringeniør Fylkesmannen
Glenn Lundgård Salgssejf Sola Betong
Trond Skjæveland Direktør Sola Betong
Helleik Syse Forsker UIS
Erlend Kristensen Miljøpartiet De Grønne, Sandnes
Torfinn Ingeborgrud Miljøpartiet De Grønne
Heidi Bjerga Rogaland SV
Rune Hersvik Norsk Vind Energi
Frank Emil Moen Energy Innovation
Geir Aspelund Norsk Energi
Roald Bø Haugesund Arbeiderparti
Torunn Møllerhaug Tysvær Miljøvernrådgiver Stavanger Kommune
Rafael Rosales Masterstudent
Tuulikki Pöllänen Master Student (Energy, Environment and Society)
Einar Vaage Regionsdirektør Atea
Ingrid Feyling UiS/Forskningsnettverket for miljøvennlig energi
Lars Kristian Vikøy Relationship Manager DNB Bank ASA
Scott Peacock CEO Cartoa AS
Silje Merethe Henriksen Resepsjonist/ WE CARE ambassadør Comfort Hotel Square
Randi Karin Habbestad Kommunalsjef Teknisk Sauda Kommune
Audun Roalkvam Avdelingsleder Gjenvinning IVAR
Charlotte Sørås NHO
Helge Skjæveland Cartoa AS
Anne Christien Helliesen Hotelsjef Clarion Hotel Air
Dan Jarle Flølo Cartoa AS
Erik Dalen Teknsksjef Clarion Hotel Air
Agnethe Brown Erland Sparebank 1 SR–Bank
Ståle Veland Anleggsleder Backe Rogaland
Birte Helgø Salgs og markedsansvarlig Backe
Anne Mari Ramsdal Næringsavdelingen, Rogaland Fylkeskommune
Marie Asbjørnsen Praksisstudent Rogaland Fylkeskommune
Rene Student
Mathias Bergum Clarion Hotel Stavanger Kurs og Konferanse sjef og Miljøkoordinator
Collins Mbeka Chuefor Master- Energi Miljø og samfunn
Jean Baptist Curien Energy project manager VENI AS
Nils Giskeødegaard Adm Dir ASKO ROGALAND AS
Anja Berggård Endresen Gruppeleder Venstres fylkestingsgruppe
Jan Aase Amanuensis
Ole Damm Kvilhaug Rogaland Fylkeskommune