Møte for veksthusnæringa – «grønn» økonomisk vekst, hvordan få det til?

  • 29. august 2018
  • 12:00 - 14:00

Finnøy kommune og Klimapartnere Rogaland inviterer til eit arbeidsmøte for veksthusnæringa

Kva kan me gjera for å møta utfordingane teknisk, økonomisk, og politisk med hensyn til miljø og klimagassutsleppa.

Det blir fleire korte innlegg  som vil inkludera  blant anna Jan Terje Vignes som fortel kva næringa har gjort og om planane framover, Christian Herheim (leiar for Klimapartnere) fortel om «verkemiddelappartatet» for grønne investeringar.

Det blir fokus på å diskutera handlingsrommet og potensielle tiltak næringa tek med seg vidare. Partnarar som NIBIO, Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge m.fl. blir invitert for å gi innspel.

Det er begrensa plassar til dette møte. Men ta kontakt direkte med oss dersom du sit med kompetanse som kan bidra i denne prosessen. Enten det er teknisk, politisk, eller akademisk.

Leiar for Klimapartnere Rogaland, Christian
Mobil: 9320 4376
E-post: christian.herheim@nullrogfk.no

Næringssjef Finnøy kommune, Marit Magdalene Schweiker
Mobil:9040 4238
E-post: marit.schweiker@nullfinnoy.kommune.no