Dialogmøte for anleggsbransjen i Rogaland – Offentlig anskaffelser og kontrakter

  • 25. september 2018
  • 08:30 - 14:30

Miljøkrav i offentligeanskaffelser har vi hørt om lenge, men når vil vi se det i kontrakter, spesielt her i Rogaland? Hvordan vil kravene bli utformet i kommende kontrakter? Er ditt selskap forberedt på miljøsertifisering, CO2-regnskap og innovative anskaffelser? Arrangementet skal forberede deg til det som kommer.

Myndighetene har i flere anbud startet med å innføre strengere miljøkrav.  Likevel er det flere aktører i anleggsbransjen som ikke bli belønnet for ekstra miljøinnsats som fører til mindre lønnsomhet og lavere konkurransekraft. Samtidig blir det stilt ulike og varierende krav alt etter hvilken offentlig aktør som utlyser et anbud. Det kan også variere fra region til region, fra kommune til kommune og fra prosjekt til prosjekt.

Etter dette første møte, hvor hele bransjen er invitert, er det planlagt et nytt dialogmøte mellom anleggsbransjen og de store offentlige bestillerne ? Statkraft, Statnett, Statens vegvesen, Bane Nor, og Nye veier. Møtet vil fokusere på hva bransjen i Rogaland forventer av miljø- og klimakrav i offentligeanskaffelser. På grunn av politiske variasjoner i Norge er noen regioner og kontrakter allerede igang med fossilfrie bygge- og anleggsplasser. For at Rogaland skal kunne være konkurransedyktig, blir det viktig at hele bransjen vet hva som kommer og hvordan en skal forberede seg. Dermed er du velkommen til å bidra med din mening og kunnskap i dette første dialogmøtet om anleggsbransjen i Rogaland.

Først blir det presentasjoner, deretter diskusjon. Klimapartnere (Rogaland fylkeskommune) er initiativtaker i samarbeid med MEF,  EBA, Risa, Norwegian Tunnel Saftey, og Kluge.

Program (vi tar forbehold om endringer):

DEL I – Status
*Fokus på regelverk/hva er status for offentlige anskaffelser, DIFI

*Hvordan fungerer innovative anskaffelser? KS/NHO

*Hvordan blir de gode kravene utformet? DIFI

*Entreprenørsynspunkt og erfaringer med offentlige kravstilling, MEF/EBA

*Utslippsfrieanleggssektor og framtidige utlysninger, Innovasjon Norge

DELII -Diskusjon
*Hvilke minimumskrav må en forvente seg

*Innovasjonstakten i Rogaland – hvor er vi ift. miljø- og klimakrav? Hvor ønsker vi å være?

*Hva er vårt budskap til de offentlige aktørene?

Arrangementet er gratis. Det vil bli servert lunsj

Spørsmål og henvendelser kan stilles til:

Chrsitian Herheim, leder for Klimapartnere
tel: 9320 4368
e-post: christian.herheim@nullrogfk.no

Marie Oftedal, Fagsjef Maskinentreprenørenes Forbund
tel: 9524 0482
e-post: marie.oftedal@nullmef.no

Hans Kristian Aasland, Styreleder EBA Rogaland
tel: 9206 6625
e-post: hk@nulljerentreprenor.no

Påmelding

PrivatOffentlig