Klimapartner-nettverket i Rogaland vokser

Klimapartner-nettverket i Rogaland vokser

Klimapartnere med signert avtale, fra venstre: Jostein Korsnes i Asplan Viak, Tara Botn Holm i Rogaland fylkeskommune, Janne Norheim i Aldente reklamebyrå, Jane Aalhus Nilsen i Stavanger kommune, Nils Giskeødegaard i ASKO, Thomas Flinskau i Integrate Renewables, Christian Herheim  i Rogaland fylkeskommune holder diplomen for ATEA, Marianne Chesak og Torfinn Ingeborgrud i Rogaland fylkeskommune, Lars- Kristian Vikøy i DNB, Trond Skjæveland i Sola Betong og Tor Bjarne Olsson i RISA.
Foto: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune

Ti virksomheter i Rogaland har nå signert avtale om å bli en del av Klimapartner-nettverket i Rogaland. På den første partnersamlingen deltok blant annet ASKO, Asplan Viak, Atea, Risa, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Sola Betong, DNB, Intergrate Renewables og Aldente reklamebyrå, som alle har signert Klimapartner-avtale.

 

– Dette handler om å sikre framtidens klima og grønn omstilling i næringslivet, sier leder for Klimapartnere i Rogaland, Christian Herheim.

Klimapartnernettverket er et offentlig-privat samarbeid som arbeider med utgangspunkt i regionene. Nettverket formidler klimakunnskap, fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for klimadebatt og samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Medlemsbedriftene forplikter seg til å etablere et klimaregnskap, sikre miljøsertifisering og forankre klimaarbeidet i toppledelsen.

Det er Rogaland fylkeskommune som har tatt initiativ til å etablere klimapartnernettverket her i fylket. Fylkeskommunen har nå startet opp arbeidet med miljøsertifisering av organisasjonen, som er et krav for å være klimapartner. Sertifiseringen vil i første omgang gjelde sentraladministrasjonen og to pilotskoler; St. Olav videregående og Strand videregående. Fylkeskommunen bruker Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning. En miljøsertifisering vil bidra til økt oppmerksomhet og kunnskap om utslippene knyttet til driften, og være et viktig verktøy for å redusere utslippene i fylkeskommunen framover.

Klimapartner_InnovationDock_2018-7

Leder for Klimapartner Rogaland, Christian Herheim, presenterer prosjektet og forteller om samarbeidet på første partnersamling.
Foto: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune

– Næringslivet i Rogaland har vist at vi som fylke har både innovasjonsevne og omstillingsvilje. Vi har alle forutsetninger for å lykkes. Nå er det bare å brette opp ermene og gjøre jobben, sier Herheim.

Ved å stille strenge krav til leverandørene kan det offentlige være med å drive den grønne omstillingen skjer i praksis. I andre storbyer er det satt offensive klimamål og næringslivet må tilpasse seg.

– Rogaland må komme med, ellers risikerer vi å sakke akterut i det grønne skiftet. Her ligger det store muligheter om vi gjør det rett, og tilsvarende stor risiko om omstillingen ikke kommer i gang tidsnok, sier Herheim.

Klimapartnere i Rogaland vil fokusere på fem hovedområder:

  • reduksjon av utslipp i anleggsbransjen
  • klimasmarte bygg
  • offentlige anskaffelser
  • hydrogen-samfunnet
  • bruk av overskuddsenergi fra storindustrien

Tilsvarende nettverk eksisterer allerede i Agder, Hordaland, Troms og snart også Trøndelag. Til sammen er det nå over hundre klimapartnere rundt om i landet. I de virksomhetene som til nå har signert, er det oppnådd betydelige resultater. Eksempelvis reduserte medlemsbedriftene i Agder sine CO2-utslipp med mer enn 17 prosent fra 2015 til 2016. Og flere virksomheter jobber mot nullutslippsløsninger i Hordaland.

Presentasjonene fra denne dagen kan du finne her.

Klimapartnere i Rogaland pr. 28. mai 2018

Klimapartner_InnovationDock_2018-10

Marianne Chesak(Ap) fylkesvaraordfører

Klimapartner_InnovationDock_2018-13

Torfinn Ingeborgrud(MDG) fylkespolitiker

Klimapartner_InnovationDock_2018-15

Jane Aalhus Nilsen, Miljøvernsjef Stavanger kommune

Klimapartner_InnovationDock_2018-11

Nils Giskeødegaard, CEO ASKO

Klimapartner_InnovationDock_2018-14

Janne Norheim, Aldente reklamebyrå

Klimapartner_InnovationDock_2018-16

Jostein Korsnes, kontorsjef Asplan Viak Stavanger

Klimapartner_InnovationDock_2018-17

Thomas Flinskau, CEO Integrate Renewables

Klimapartner_InnovationDock_2018-12

Trond Skjæveland, CEO Sola Betong

Klimapartner_InnovationDock_2018-18
Lars Kristian Vikøy, Relationship Manager DNB
Klimapartner_InnovationDock_2018-19
Tor Bjarne Olsson, Forretningsutvikler Risa

 

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar