Over 70 deltagere på Klimapartnere Rogaland oppstartsmøte

På onsdag den 21. februar var det over 70 personer som kom til den offisielle åpningen av Klimapartnere Rogaland, en dag flere har gledet seg til lenge.

Rogaland er teknologifylket og har begynt å gjøre viktig klimatiltak, men det er forsatt store muligheter for å gjøre enda mer. Det er forretning i å satse på klima.

Det var Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO, som virkelig satt hele det grønne skiftet i perspektiv. Vindmøller, solanlegg, hydrogen produksjon, klimanøytrale bygg, sedum tak, elektriske lastebiler, og autonome elektriske containerskip for å nevne noe. Jeg ønsker personlig å takke Torbjørn og hele ASKO  for den ledelsen de tar for å bli en fossilfri konsern. De blir ferdig med omstillingen lenge før andre har startet.

Torbjørn Johannson Styreleder i ASKO

Asplan Viak presenterte sitt pluss hus prosjekt, Bergen kommune skulle bli fossilfri innen 2030, ti år før de nasjonale målene. Og Radisson Blu som har akkurat investert 500MNOK på Atlantic Hotel i Stavanger forklarte hvorfor det var viktig å gjøre investeringene i dag. Det koster å være først, men det koster enda mer å være nummer 2. Myndigheter, kunder og finansielle institusjoner krever i større grad fremover klimastyring i virksomhetene for å kunne gjøre forretning.

Her kan du se presentasjonene som ble gitt under møtet

Her kan du se påmeldingslisten

 

Lars Kristian Vikøy, DNB og Petter Sirevåg fra Tine hilser på Klimapartnere

Christian Herheim Leder Klimapartnere Rogaland og Helene Frihammer Leder Klimapartnere Hordaland

Jens Brandin Direktør for Radisson Blu sammen med Klimapartnere lederene

Christain med Thomas Flinskau, daglig leder for Integrate Renewables AS

Tara Botn Holm miljørådgiver i Fylkeskommunen med Sjur Paulsen i Double Think

Annika Martens, rektør for Steiner skolen i Stavanger med Kontorsjef Jostein Korsnes i Asplan Viak

 

Elisabeth Faret, næringssjefen for Fylkeskommunen med Jens Brandin, Direktør for Radisson Blu

Steinar Onarheim i Asplan Viak er ferdig med sin presentasjon

Are Børjesson, Miljørådgiver i Bergen Kommune

Christian Herheim med Marianne Chesak, fylkesvaraordfører

Fra venstre ser vi Audun Roalkvam, avdlingsleder for IVAR, Rune Dirdal, daglig leder Forus Energigjennvinning, Geir Aspelund, Norsk Energi, Nils Giskeødegaard, Admin dir ASKO Rogaland, og Audun Aspelund daglig leder for Lyse Neo

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar