Christian Herheim begynte 1. november som leder for satsingen på Klimapartnere i Rogaland

I likhet med de andre partnernettverkene vil Rogaland ha fokus på de gode klima og miljøtiltakene og de bedriftene som jobber hardt med å tilpasse seg den nye hverdagen. Både kunder og myndigheter etterspør produkter og tjenester som leverer på strenger klima og miljø kriterier. Andre store byer i Norge og rundt om i verden har ambisjoner om å blir først på å levere nullutslippsløsninger. Det betyr at det er mye næringsutvikling, nye arbeidsplasser, nye forretningsmodeller, og bedre konkurransekraft i samfunnet. Dermed er det viktig at hele samfunnet i alle regionene i Norge er med på denne reisen som har startet. Klima og miljø er viktige redskaper som ledere må ha med seg i sin utvikling for å ikke komme i andre rekke.
Christian har tidligere jobbet i AS Norske Shell og har den siste tiden drevet eget firma der han utelukkende har jobbet med forretningsutvikling innen fornybar energi. Alt i fra hydrogen, geo-termisk varme, og off-grid løsninger med sol-vind-batteri til oppdrettsnæringen. Han var og med å startet et CO2 fangst prosjekt som enda pågår i Rogaland.  Han har en variert bakgrunn, med noen år i Midtøsten i tillegg til forskjellige bosteder i Europa. Etter endt økonomi studie i England flyttet han til Norge som 21 åring og har vært bosatt i Stavanger de siste 11 årene.

Det er flere gode eksempler på prosjekter som viser at næringen i Rogaland har tatt et ansvar i fagfeltet. Allikevel er viktig at flere kommer på banen sånn at Rogaland er med å sette den nye standarden. Klimapartner nettverket skal være med å løfte regionen og fremme de gode løsningen samt være drivkraften for denne utvikling.

Nettverket starter med et Oppstartsmøte i slutten av Februar 2018. Hvor alle er hjertelig velkommen å høre hvordan dette skal fungere her i Rogaland.

Dersom du mener du eller din bedrift ønsker å bli med eller at du ønsker å bidra er det bare å ringe Christian Herheim på 93 204 368.»

Meld deres interesse for å være med i Klimapartnere Rogaland: