Publikasjoner

Her finner du nettverkets ulike publikasjoner. Klimapartnere er opptatt av kunnskapsdeling i nettverket, og samarbeider derfor om å produsere kunnskapsnotater til bruk for partnere og andre interessenter. Det arbeides fortløpende med nye notater på ulike temaer basert på innspill fra partnerne. I tillegg utgir vi et årlig samlet klimaregnskap for hele nettverket.

 

Klimaregnskap 2016 Agder

Klimaregnskap 2015 Hordaland

Klimaregnskap 2014 Agder

Klimaregnskap 2014 Hordaland

Klimaregnskap 2013 Hordaland

Klimaregnskap 2013

Klimaregnskap 2012

Kunnskapsnotat no 8: Forbruk og avfall

Kunnskapsnotat no 6: Energieffektive bygg

Kunnskapsnotat no 7: Grønne konferanser

Klimaregnskap 2011

Kunnskapsnotat no 5: Strøm med opprinnelsesgaranti

Klimaregnskap 2010

Kunnskapsnotat no 4: Arealplanlegging og Klima

Kunnskapsnotat no 3: Klimavennlig transport

Kunnskapsnotat no 2: Grønn IT

Kunnskapsnotat no 1: Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering

Klimaregnskap 2009