Organisering & finansiering

I de fleste regioner er Klimapartnere nettverkene organisert som et prosjekt hos tilhørende fylkeskommune. (Klimapartnere Vestland ligger hos Norsk Klimastiftelse)

FINANSIERING

I de fleste nettverkene holder prosjektleder en 100 % stilling, i noen regioner 50 %.  Årlig medlemskontigent varierer også noe fra nettverk til nettverk, se egne regionssider eller ta kontakt med regionsleder for mer informasjon om dette. De første tre år med drift er nettverkene stort sett finansiert gjennom en kombinasjon av medlemsavgifter og finansiell støtte fra tilhørende fylkeskommune. Etter det er målet selvfinansiering gjennom medlemskontigenter. Alle nye nettverk har til nå fått oppstartsstøtte på 250 000 gjennom klimasatsmidler fra miljødirektoratet. Midler herifra har også muliggjort å opprettholde en deltids nasjonal koordinator- stilling for å hjelpe nye regioner med etableringen av nye nettverk.

Alle regionale nettverk har et lokalt styre/styringsgruppe som består av representanter fra både offentlige og private partnere:

STYRET KLIMAPARTNERE AGDER

 • Kirsten Borge, Aust-Agder fylkeskommune (styreleder)
 • Kenneth Andresen, Vest-Agder fylkeskommune
 • Ragnhild Hammer, Arendal kommune
 • Geir Askvik Haugum, Kristiansand kommune
 • Luana Karvel, GRID-Arendal
 • Merete Haugå, Hennig-Olsen Is
 • Tone Nævestad, DNB
 • Nils Tore Augland, Agder Energi

STYRINGSGRUPPE KLIMAPARTNERE VESTLAND

 • Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune(styringsgruppeleder)
 • Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland
 • Oddrun Konglevoll , BIR
 • Anita B. Rath, Atea
 • Steinar Onarheim, Asplan Viak
 • Lars Harald Aarø, Universitetet i Bergen
 • Eva Britt Isager, Bergen kommune

STYRINGSGRUPPE KLIMAPARTNERE TROMS

 • Ivar B. Prestbakmo, Troms fylkeskommune (styringsgruppeleder)
 • Britt Mathisen Limo, Remiks
 • Grete Ovanger, Asko Nord
 • Trond Roger Wallan, COWI
 • Erlend Loso, UiT
 • Nina Hansen, JM Hansen

INTERIMSTYRE KLIMAPARTNERE ROGALAND

 • Marianne Chesak, Rogaland fylkeskommune, fylkesvaraordfører
 • Torfinn Ingeborgrud, Rogaland fylkeskommune
 • Christian Herheim, leder Klimapartnere Rogaland
 • Elisabeth Faret, Rogaland Fylkeskommune
 • Helene Frihammer, leder Klimpartnere Vestland

STYRINGSGRUPPE KLIMAPARTNERE TRØNDELAG

 • Under etablering

STYRINGSGRUPPE KLIMAPARTNERE ØSTFOLD

 • Under etablering

STYRINGSGRUPPE KLIMAPARTNERE NORDLAND

 • Under etablering