Klimapartnere metoden

Klimapartnere er regionale nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling. Alle nettverk er selvstendige, men arbeider etter samme metode og overordnede strategi.

I 2019 feirer Klimapartnere metoden 10 år. Initiativet ble startet i 2009 i Agder og spredde seg til Hordaland i 2014. I dag finnes Klimapartnere i Agder, Vestland, Troms, Rogaland, Trøndelag, Østfold og Nordland, i tillegg er mange flere regioner under etablering. En oversikt over våre medlemsbedrifter finner du under Partnere i menyen. Under menypunktet kontakt, finner du kontakdetaljer til lederne i hver region.

FELLES VISJON:
Alle regioner i Norge lykkes med grønn omstilling for å nå 1,5 graders-målet

HOVEDMÅL:
Klimapartnere nettverkene skal være effektive akseleratorer for å skape grønne og mer konkurransedyktige regioner

FELLES DELMÅL:
Klimapartnere nettverk reduserer klimagassutslipp systematisk og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling sammen med våre partnere


PRINSIPPER FOR Å NÅ MÅLENE:

Alle våre partnere forplikter seg til:
1. Forankret klimaarbeid og deltagelse i nettverket fra toppledelsen
2. Miljøsertifisert virksomhet, eller sertifisering innen rimelig tid
3. Systematisk miljøstyring
4. Årlig klimaregnskap som rapporteres til Klimapartnere
5. Årlig kontingent

I tillegg utfordres alle Klimapartnere til:

  • Å bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
  • Å forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i ledelsen hos virksomhetene
  • Å etablere minst ett fyrtårnsprosjekt for reduksjon av klimautslipp eller grønn næringsutvikling

Klimapartnere skal bidra systematisk til:

  • Økt kunnskap om klimaomstilling, grønn forretningsutvikling, klimarisiko og muligheter
  • Økt samarbeid i partnerskap på tvers av bransjer og sektorer, offentlig og privat
  • Å være en koblingsboks for problemløsing og økt omstillingstempo
  • Å skape effektive arenaer for møter og rådgiving, med kultur for deling og dialog
  • Å fjerne barrierer for omstillingarbeid og øke synligheten av grønne løsninger

OMFANGSMÅL NESTE 5 ÅR:

Innen 2024 skal Klimapartnere være godt etablert i alle regioner i hele Norge.
Alle nettverkene skal være selvfinansiert (dvs. minimum mellom 40 og 50 partnere).

RESULTAT

Klimapartnere kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon som du kan finne i våre publiserte årlige klimaregnskap.
Du vil også finne mange spydspiss-eksempel på grønn forretnings- og næringsutvikling i våre publiserte beste praksis eksempler.