Frå kaffegrut til østerssopp

Kvifor la næringsrik kaffegrut bli kasta som restavfall, når den kan gi næring til ein matdelikatesse som østerssopp? Klimapartner Det Bergenske Kaffeselskap satsar sirkulært – og får kundar med på bærekraftkonseptet.

Dei har levert kaffe og kaffemaskiner til små og store bedrifter i Bergensregionen i årevis. Men i seinare år har dei jobba med å gjere bærekraft til ei bærebjelke i forretningsstrategien. På basen i Valestrandsfossen på Osterøy skal den første produksjonen av østerssopp skje.

Tema: Sirkulær økonomi

For å nå klimamålene er det helt essensielt av vi går fra en lineær bruk og kast økonomi til en sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster (Kilde: Miljødirektoratet)

Henter kaffegrut fra sine største kunder

Kvart år i Noreg blir det importert meir enn 43 tusen tonn kaffe. I Bergen går mykje av den brukte kaffegruten i restavfallet. Men Det Bergenske Kaffeselskap ønskjer at meir av dette avfallet skal gå til å skape nye produkt og jordfornying.  Dei har derfor starta innhenting av kaffegrut frå sine største kundar.

Først ut er Eviny (tidlegare BKK), Toro, KCA og Domstein Sjømat i Bergen. Dei ønskjer at kaffegruten skal bli til næring. Berre frå Eviny samlar dei inn cirka ti tonn grut i året!

Østerssopp er ein rasktveksande sopp som eignar seg godt til dyrking i kaffegrut. Årsaka er at mycelet, eller nettverket av soppsporer, greier å utnytte næringa i kaffegruten på ein god måte. Kaffegruten fungerer som substrat, altså planten sitt næringsgrunnlag, og blir iblanda soppmycel. Rein oppbevaring av gruten – og reint produksjonsmiljø – er viktig frå A til Å. Sjølve produksjonsmetoden har Det Bergenske Kaffeselskap lært hos selskapet Gruten AS i Oslo.

Lær meir om prosessen på dei to lenkene nedanfor!

Tilknyttede partnere

Det bergenske kaffeselskap

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner