Kunnskapsbygging hos Klimapartnere

Klimapartner skal skape en møteplass for kunnskapsdeling om næringslivsrelevante klima- og miljøspørsmål. Et sekretariat fungerer som fasilitator og kunnskapsressurs for næringslivsaktørene. I samarbeid med næringslivspartnerne vil sekretariatet utvikle av kunnskapsnotat og arrangere  høyprofilerte frokostmøter eller dagseminar.

Kunnskapsnotat som er utarbeidet eller står på dagsorden er:

  • Klimanøytralitet, klimaregnskap, klimakvoter og miljøsertifisering (ferdig 2009)
  • Grønn IT (ferdig 2009)
  • Miljøvennlig transport (Arendal kommune, Nettbuss, Otera, Blakstad vgs, YIT)
  • Grønne konferanser (Thon, Arendal kommune, Frameworks).
  • Klimavennlig bygging og planlegging (AsplanViak + deltakere på bygg og planseminar i August 2009).
  • Grønn belysning (Otera, YIT, SVV, Kommune, Fylkeskommune)
  • Automasjon og Styring av energiforbruk i  bygg (YIT, Skanska)
  • Grønn økonomi (CO2Focus, GRID, Sparebanken Sør)
  • Avfallshåndtering (Agder renovasjon)
  • Grønnvasking/Milkjøkommunikasjon (Dale + Bang)

Kunnskapsnotatene som lanseres i frokost- eller lunsjmøter  skal gi grunnleggende kunnskap om overgang til miljøvennlige produkter og tjenester samtidig som de er tema- eller bransjespesifikke.