Kontakt oss

Klimapartnere Agder

Prosjektleder:

Gunn Spikkeland Hansen
Telefon: 97129627
E-post: gunn.spikkeland.hansen@nullaustagderfk.no

Prosjektkoordinator:
Torstein Thorsen Ekern
Telefon: 90982959
E-post: torstein.thorsen.ekern@nullaustagderfk.no

Postadresse:
Klimapartnere Agder
C/O Aust-Agder fylkeskommune v/ Torstein Thorsen Ekern
Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Regionskoordinator Klimapartnere

Helene Frihammer
Norsk Klimastiftelse Telefon: +47 99087700
hfrihammer@nullklimastiftelsen.no

Leder Klimapartnere Hordaland

Anne-Kathrine Torvund
Telefon: + 47 481 87 721
akt@nullklimastiftelsen.no
Besøksadresse:
Media City Bergen – (se kart)

Postadresse:
Norsk klimastiftelse
Odd Frantzens plass 5
5008 BERGEN

Prosjektleder Klimapartnere Rogaland

Christian Herheim
Telefon: + 47 932 04 368
christian.herheim@nullrogfk.no

Prosjektleder Klimapartnere Troms