Kontakt oss

Klimapartnere Agder

Prosjektleder:

Gunn Spikkeland Hansen

Telefon: 97129627

E-post: gunn.spikkeland.hansen@nullaustagderfk.no

Prosjektkoordinator:

Torstein Thorsen Ekern

Telefon: 90982959

E-post: torstein.thorsen.ekern@nullaustagderfk.no

Postadresse:

Klimapartnere Agder

C/O Aust-Agder fylkeskommune v/ Torstein Thorsen Ekern

Postboks 788 Stoa

4809 Arendal

Klimapartnere Hordaland

Leder Hordaland:

Helene Frihammer

Norsk Klimastiftelse
Telefon: 99087700
hfrimann@nullklimastiftelsen.no

Besøksadresse:
Media City Bergen – (se kart)

Postadresse:
Norsk klimastiftelse
Odd Frantzens plass 5
5008 BERGEN