Kontakt oss

Regionskoordinator Klimapartnere

Helene Frihammer
Telefon: +47 990 87 700
E-post: hfrihammer@nullklimastiftelsen.no
Postadresse: C/O Norsk klimastiftelse
Odd Frantzens plass 5, 5008 BERGEN
Besøksadresse: Media City Bergen – (se kart)
Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Klimapartnere Agder

Leder: Gunn Spikkeland Hansen
Telefon: +47 971 29 627
E-post: gunn.spikkeland.hansen@nullaustagderfk.no
Postadresse: C/O Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Torvgata 7 – (se kart)
4836 Arendal

Klimapartnere Vestland

Leder: Anne-Kathrine Torvund
Telefon: + 47 481 87 721
E-post: akt@nullklimastiftelsen.no
Postadresse: C/O Norsk klimastiftelse
Odd Frantzens plass 5, 5008 BERGEN
Besøksadresse: Media City Bergen – (se kart)
Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Klimapartnere Rogaland

Leder: Christian Herheim
Telefon: + 47 932 04 368
E-post: christian.herheim@nullrogfk.no
Postadresse: C/O Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 sentrum, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, – (se kart)
4010 Stavanger

Klimapartnere Troms

Leder: Line Bjørkli
Telefon: + 47 482 16 178
E-post: line.bjorkli@nulltromsfylke.no
Postadresse: C/O Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Strandvegen 13 – (se kart)
9007 Tromsø

 

Klimapartnere Trøndelag

Leder: Jon Ambrosius Svenningsen
Telefon: + 47 907 47 087
E-post: jonasve@nulltrondelagfylke.no 
Postadresse: C/O Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Besøksadresse: Fylkets hus Trondheim – (se kart)
Erling Skakkesgt. 14,  7013 Trondheim

Klimapartnere Østfold

Leder: Stine Nygaard
Telefon: + 47 975 21 979
E-post: stinetn@nullostfoldfk.no
Postadresse: C/O Østfold fylkeskommune,
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse: Oscar Pedersensvei 39 – (se kart)
1721 Sarpsborg

Klimapartnere Nordland

Leder: Kommer i april!
E-post: Ta kontakt med en av de andre regionene så lenge
Postadresse: C/O Nordland fylkeskommune
Besøksadresse: Nordland fylkeskommune