Grønn verdiskaping i Trøndelag

  • Dato: 13. mai, 2019
  • Tidspunkt: 09:00 - 15:00
  • Sted: Høgskoleringen 5, Realfagsbygget, Gløshaugen, NTNU (vis på kart)

En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft. Arrangert av Klimapartnere Trøndelag og Miljødirektorartet i samarbeid lokale samarbeidspartnere.

 

 

 

MOBILISERING FOR GRØNN VERDISKAPING

Klimapartnere inviterer til fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping. Her vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Dialog og innspill fra lokalt næringsliv vil være det viktigste bidraget på konferansen. Innspillene fra konferansen vil bli brukt i regjeringens arbeid med grønn konkurransekraft, inkludert Næringslivets klimakonferanse 24.juni på Doga i Oslo.

Mobiliseringskonferansene er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Klimapartnere og lokale samarbeidspartnere.