Grønn verdiskaping i Trøndelag

  • Dato: 13. mai, 2019
  • Tidspunkt: 09:00 - 15:00
  • Sted: Høgskoleringen 5, Realfagsbygget, Gløshaugen, NTNU (vis på kart)

En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft. Arrangert av Klimapartnere Trøndelag og Miljødirektorartet i samarbeid lokale samarbeidspartnere.

PROGRAM

09:00  VELKOMMEN v/Klimapartnere Trøndelag
09:05 Hvordan oppfylle Parisavtalen?  Hovedfunn fra FNs klimapanels siste rapport.
v/Forsker Helene Muri, NTNU
09:25 Politiske mål og virkemidler- fra Paris til Trøndelag.
v/Statsråd Ola Elvestuen
09:45 Klimastatus Trøndelag, potensial for utslippsreduksjoner
v/Miljødirektoratet
09:55 Hva gjøres i regionen for å redusere utslipp?
v/Fylkesordfører Tore O Sandvik
10:10 Pause. Kaffe, frukt. Mingling.
10:30 Klimarisiko. Hva er det, og hva betyr det for oss?
v/Redaktør Anders Bjartnes
10:45 Dialogsesjon 1: Parisavtalen og norske klimamål – hva vil
dette kreve av næringsliv og offentlig sektor på ulike nivå?
11:30 Lunsj
12:30 Grønt næringsliv i regionen – hvor ligger mulighetene?v/Regiondirektør Tord Lien NHO
12:45 Gode eksempler fra Trøndelag. Kort og tydelig.
13:30 Pause
13:45 Dialogsesjon 2: Grønt næringsliv – muligheter, og hvordan legge til rette for utvikling?
14:30 Veien videre. Paneldialog mellom sentrale aktører: Hva har vi lært? Innspill fra Trøndelag til nasjonal veikartkonferanse
15:00  Slutt – vel hjem

 

Lenke til påmelding kommer! 

 

 

MOBILISERING FOR GRØNN VERDISKAPING

Klimapartnere inviterer til fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping. Her vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Dialog og innspill fra lokalt næringsliv vil være det viktigste bidraget på konferansen. Dette tas videre til regjeringens arbeid med nytt «Veikart for grønn konkurransekraft».

Mobiliseringskonferansene er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Klimapartnere og lokale samarbeidspartnere.