Grønn verdiskaping i Rogaland

  • Dato: 7. mai, 2019
  • Tidspunkt: 09:00 - 15:00
  • Sted: Radisson Blu Stavanger Atlantic Hall (vis på kart)

En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft.
Arrangert av Klimapartnere Rogaland og Miljødirektorartet i samarbeid med NHO, KS og UiS

Hensikten med dialogkonferansene er å styrke samarbeidet mellom næringsliv, offentlig forvaltning og forskning lokalt og regionalt, med formål å redusere ressursbruken og dermed utslippene samtidig som en styrker grønn næringsutvikling i Rogaland.

PROGRAM

08:30 Kaffe og registrering
09:00 Velkommen
v/Christian Herheim, leder for Klimapartnere Rogaland
09:10 Klimarisiko – klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for næringsliv, kommuner og samfunn i regionen.
v/Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen, UiS
09:25 Hva skal til for å oppfylle Parisavtalen? Hovedbudskap fra FNs klimapanels rapport om 1,5 grader.
v/Oluf Langhelle, professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS
09:40 Politiske mål og virkemidler – fra Paris til Rogaland.
v/Ola Elvestuen, klima- og miljøminister
09:55 Makt og ansvar - Hvem har egentlig ansvaret. v/Tone Grindland, regionsdirektør for NHO
Næringslivet peker på politkerne for å legge til rette og politkerne peker på velgerne. Hvem skal ta et ledende ansvar for at det blir en omstilling? Er det staten eller kommunene som skal lede veien? En åpen samtale mellom Ola Elevestuen og Tone Grindland
10:10 Status for utslipp av klimagasser i regionen
v/Nina Holmengen, seksjonsleder i Miljødirektoratet
10:25 Kaffe og minglepause
10:45 Den store samtalen: Vi skal svare på følgene:
Parisavtalen og norske klimamål – hva vil dette kreve av næringsliv, offentlig sektor og lokalt/regionalt/statlig nivå? Hvor er Rogaland når vi ser på markedsendringene? Skaper vi de nye grønne arbeidsplassene? Leder Rogaland det grønne skiftet?
Se hvem som blir med i den store samtalen
Sesjon 1: Status - hvor trykker skoen: Hva sier næringslivsrepresentantene om omstillingen? Er det en omstilling i regionen? Har det kommet nye arbeidsplasser som tar oss til 1.5C gradersmålet? Har noen tatt ansvar? Hvilke konsekvenser vil en omstilling ha for regionen?
Sesjon 2: Nye energi- og effektiviseringsteknologi: Det ser ut som nye produkter og arbeidsplasser i omstillingen må ut av Rogaland? Av mange grunner. Men kompentansen sitter her.
Sesjon 3: Fiskerinæringen og oppdrett: Norge satser hardt. Men kommer ikke mer oppdrettslaks i konflikt med bærekraftsmålene?
11:45 Avslutning av første del av den store samtalen: Introduksjon av Klimapartneres nye medlemmer: Haugesund kommune og Velde AS
11:50 Lunsj for alle og tid til den gode samtalen
12:35 Den store samtalen fortsetter
Sesjon 4: Anleggsbransjen står for store utslipp. Flere nyvinninger har kommet men en ser at store offentlige kontrakter har kun fokus på pris. Det skaper ikke økt norsk eller regional konkurransekraft?
Sesjon 5: Er vind den nye industrien i regionen? Hvilke omstilling kan vi forvente av leverandørindustrien?
Sesjon 6: Elektrifisering, tregner vi virkelig mer kraft? Eller kan vi effektivisere oss til en omstilling?
13:30 Kaffe og minglepause
13:45 Den store samtalen tar for seg de siste temaene
Sesjon 7: Norge importere mye kjøtt. Hvorfor klarer vi ikke å få mer kortreist varer fra landbruket?
Sesjon 8: Største utslippene kommer fra transport. Flere aktører ønsker å være fossilfri innen 6 år. Er det mulig for Rogaland å levere på denne ambisjonen?
Sesjon 9: Turisme er en av Rogalands store næringer og viktig for samfunnsutvikling. Betyr det flere turister med fly og cruise? Møter denne strategien Paris avtalen? (ikke bekreftet enda)
14:50 Enden på den første klimadebatten i Rogaland. Takk for oss!


Arrangementet er gratis – vær engasjert! 
Påmelding senest 30. april 2019. Merk at manglende avmeldeling ved fravær innen fristen vil bli belastet med «No show-avgift» på kr 1000
Programmet er i ferd med å krystalisere seg.  Ledere fra Skretting, Norled, TD Veen, Sola Betong, Integrate Renewables, ASKO, Desert Control, Heimdal Power, Smart Plants, Innovasjon Norge, Fylkesmannen, UiS, Norsk Energi, Norce, Grieg Seafood, Lyse, Energy Innovation & Offshore Wind Cluster, Velde, Norsk Vind Energi, Risa AS, Næringsforeningene og mange flere kommer for å ta dialogen med oss. 

Påmeldingen er avsluttet 

MOBILISERING FOR GRØNN VERDISKAPING

Klimapartnere inviterer til fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping. Her vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Dialog og innspill fra lokalt næringsliv vil være det viktigste bidraget på konferansen. Innspillene fra konferansen vil bli brukt i regjeringens arbeid med grønn konkurransekraft, inkludert Næringslivets klimakonferanse 24.juni på Doga i Oslo.

Mobiliseringskonferansene er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Klimapartnere og lokale samarbeidspartnere.