Grønn verdiskaping i energiregionen Rogaland

  • Dato: 7. mai, 2019
  • Tidspunkt: 09:00 - 15:00
  • Sted: Stavanger (sted kommer) (vis på kart)

En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft.
Arrangert av Klimapartnere Rogaland og Miljødirektorartet i samarbeid med NHO, KS og UiS

Hensikten med dialogkonferansene er å styrke samarbeidet mellom næringsliv, offentlig forvaltning og forskning lokalt og regionalt, med formål å redusere ressursbruken og dermed utslippene samtidig som en styrker grønn næringsutvikling i Rogaland.

 

PROGRAM

08:30 Kaffe og registrering
08:55 Velkommen
v/Christian Herheim, leder for Klimapartnere Rogaland
 09:05 Hva skal til for å oppfylle Parisavtalen? Hovedbudskap fra FNs klimapanels rapport om 1,5 grader.
v/Oluf Langhelle, professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS
09:20 Politiske mål og virkemidler – fra Paris til Rogaland.
v/Ola Elvestuen, klima- og miljøminister
09:35 Klimarisiko – klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for næringsliv, kommuner og samfunn i regionen.
v/Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen, UiS
09.50 Status for utslipp av klimagasser i regionen. v/Miljødirektoratet
10:00 Kaffe og minglepause
10:15 Dialogsesjon 1: Parisavtalen og norske klimamål – hva vil dette kreve av næringsliv, offentlig sektor og lokalt/regionalt/statlig nivå?
11:00 Lunsj
12:00 Grønt næringsliv i regionen
 13:30 Kaffe og benstrekk
 13:45 Dialogsesjon 2: Grønt næringsliv – hvordan legge til rette for grønne arbeidsplasser i regionen?
 14:30 Veien videre: Hva er det viktigste vi har lært i dag? Hva kan hver og en av oss bidra med fremover? Hva er de viktigste innspillene til den nasjonale veikartkonferansen?
v/ Sveinung Rotevatn, statssekretær
15:00      Vel hjem!


Programmet er i ferd med å krystalisere seg.  Ledere fra Skretting, Norled, Sola Betong, Integrate Renewables, ASKO, Dessert Control, Heimdal Power, Smart Plants, Innovasjon Norge, Fylkesmannen, UiS, Norsk Energi, Norce, Velde, Norsk Vind Energi og mange flere kommer for å ta dialogen med oss. 

Arrangementet er gratis – vær engasjert! Påmelding senest 30. april 2019. Merk at manglende avmeldeling ved fravær innen fristen vil bli belastet med «No show-avgift» på kr 1000

MOBILISERING FOR GRØNN VERDISKAPING

Klimapartnere inviterer til fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping. Her vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Dialog og innspill fra lokalt næringsliv vil være det viktigste bidraget på konferansen. Dette tas videre til regjeringens arbeid med nytt «Veikart for grønn konkurransekraft».

Mobiliseringskonferansene er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Klimapartnere og lokale samarbeidspartnere.