Grønn verdiskaping i Arktis

  • Dato: 6. mai, 2019
  • Tidspunkt: 10:00 - 15:30
  • Sted: Tromsø (sted kommer) (vis på kart)

En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft.
Arrangert av Klimapartnere Troms og Miljødirektoratet i samarbeid lokale samarbeidspartnere.

 

PROGRAM 

10:00 Velkommen v/Klimapartnere
10:05 Hvordan oppfylle Parisavtalen?
Hovedfunn fra FNs klimapanels siste rapport.
v/Cathrine Henaug, forskningsdirektør ved NINA – Norsk institutt for naturforskning, Framsenteret
10:20 Politiske mål og virkemidler – fra Paris til Tromsø.
v/Ola Elvestuen, statsråd klima- og miljødepartementet.
10:35 Næringsutvikling i nord sett i et miljøperspektiv – hva skal til for å møte nye krav om bærekraft?
v/Anita Evenset, forskningsdirektør Akvaplan-niva
10:50 Pause
11:05 Status for utslipp av klimagasser i regionen. v/Miljødirektoratet
11:15 Dialogsesjon 1: Parisavtalen og norske klimamål – hva vil dette kreve av næringsliv og offentlig sektor og på lokalt/regionalt/statlig nivå?
12:00 Lunsj
13:00 Grønt næringsliv i regionen
"Der ingen skulle tru at nokon kunne Brew" v/ Anne Grete Johansen, Svalbard bryggeri
«Investeringskroner på avveie; Flere veier til en elektrisk fremtid» v/Bjørn Laksforsmo, Torghatten
14:30 Pause
14:45 Dialogsesjon 2: Grønt næringsliv – hvordan legge til rette for grønne arbeidsplasser i regionen?
15:15 Veien videre
15:30 Slutt og hjemreise

Program kan lastes ned HER

Meld deg på innen 29. april.

MOBILISERING FOR GRØNN VERDISKAPING

Klimapartnere inviterer til fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping. Her vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Dialog og innspill fra lokalt næringsliv vil være det viktigste bidraget på konferansen. Dette tas videre til regjeringens arbeid med nytt «Veikart for grønn konkurransekraft».

Mobiliseringskonferansene er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Klimapartnere og lokale samarbeidspartnere.