Grønn verdiskaping i Arktis

  • Dato: 6. mai, 2019
  • Tidspunkt: 10:00 - 15:30
  • Sted: Clarion The Edge Hotell (vis på kart)

En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft.
Arrangert av Klimapartnere Troms og Miljødirektoratet i samarbeid med NHO Arktis, KS og Framsenteret.

PROGRAM 

 

10:00 Velkommen v/Line Bjørkli, Klimapartnere
10:05 Hvordan oppfylle Parisavtalen?
Hovedfunn fra FNs klimapanels siste rapport.
v/Cathrine Henaug, forskningssjef ved NINA – Norsk institutt for naturforskning, Framsenteret
10:20 Politiske mål og virkemidler – fra Paris til Tromsø.
v/Ola Elvestuen, statsråd klima- og miljødepartementet.
10:35 Næringsutvikling i nord sett i et miljøperspektiv – hva skal til for å møte nye krav om bærekraft?
v/Anita Evenset, forskningsdirektør Akvaplan-niva
10:50 Status for utslipp av klimagasser i regionen. v/Miljødirektoratet
 11:00  Panelsamtale: Parisavtalen og norske klimamål – hva vil dette kreve av næringsliv og offentlig sektor på lokalt/regionalt/statlig nivå?
11:30 Lunsj
12:30 Grønt næringsliv i regionen
"Hvorfor trenger vi et bærekraftig reiseliv?" v/Inger Lise Brones, Visit Tromsøregionen
"Der ingen skulle tru at nokon kunne Brew" v/ Anne Grete Johansen, Svalbard bryggeri
«Investeringskroner på avveie; Flere veier til en elektrisk fremtid» v/Bjørn Laksforsmo, Torghatten
 "Ny nordnorsk teknologi - nå klimamålene allerede idag!" v/Reidar Schille, Heatwork
 "Hvor bringer offshore laksen?" v/Tore Lundberg, Gratanglaks
14:00 Pause
14:20 Dialogsesjon: Grønt næringsliv – hvordan legge til rette for grønne arbeidsplasser i regionen?
15:00 Oppsummering av innspill i diskusjon. Hvor går veien videre?
15:30 Slutt og hjemreise

Påmeldingsfristen er gått ut. Dersom du ønsker å delta, send epost med navn, arbeidssted og stilling til line.bjorkli@tromsfylke.no. 

 

Last ned program her: Program Grønn verdiskaping i Arktis 6 mai 2019

MOBILISERING FOR GRØNN VERDISKAPING

Klimapartnere inviterer til fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping. Her vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Det viktigste bidraget på konferansen blir innspillene fra panelsamtalen og dialogsesjonen mellom konferansedeltakerne som former innspillene fra nord. Innspillene fra konferansen vil være nyttig for regjeringen i deres arbeid med grønn konkurransekraft, inkludert Næringslivets klimakonferanse 24.juni på Doga i Oslo.

Mobiliseringskonferansene er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Klimapartnere og lokale samarbeidspartnere.