Grønn verdiskaping i Agder

  • Dato: 3. juni, 2019
  • Tidspunkt: 10:00 - 15:30
  • Sted: Kristiansand (Sted Kommer) (vis på kart)

En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft. Arrangert av Klimapartnere Agder og Miljødirektorartet i samarbeid lokale samarbeidspartnere.

 

Mobiliseringsseminaret på Agder arrangeres i Kristiansand mandag 3.juni 2019.

Program og mer detaljer kommer snart.

MOBILISERING FOR GRØNN VERDISKAPING

Klimapartnere inviterer til fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping. Her vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Dialog og innspill fra lokalt næringsliv vil være det viktigste bidraget på konferansen. Dette tas videre til regjeringens arbeid med nytt «Veikart for grønn konkurransekraft».

Mobiliseringskonferansene er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Klimapartnere og lokale samarbeidspartnere.