Grønn verdiskaping i Agder

  • Dato: 3. juni, 2019
  • Tidspunkt: 10:00 - 15:00
  • Sted: SCANDIC HOTELL BYSTRANDA (vis på kart)

 En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft. Arrangert av Klimapartnere Agder og Miljødirektorartet i samarbeid lokale samarbeidspartnere.

Mobiliseringskonferansen på Agder arrangeres i Kristiansand mandag 3.juni 2019.

 

Tid Innhold
10:00 Åpning og velkommen
10:05 Hva skal til for å oppfylle Parisavtalen?

Hovedbudskap fra FNs klimapanels siste rapport v/Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet

10:20 Politiske mål og virkemidler - fra Paris til

Agder v/Ola Elvestuen, Klima- og miljødepartementet

10:40 VEKST  - Innovasjonstalen

v/Sveinung Hovstad, Innovasjon Norge

11:00 Megatrender og grønn vekst 

v/Karen Landmark, Universitet i Agder

11:20 Pause
11:40 Grønne løsninger -næringslivet utfordrer og belyser hva som skal til for å sikre grønn vekst

Hør blant annet ASKO – Foamrox - Aquasolis Global/YSI - Aanesland -Eyde-klyngen

12:30 Lunsj
13.30 Salen taler: Fra ord til handling. 

Tre tema, tre diskusjoner, løsninger for morgendagen fremmes

14:30 Hva nå?

Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune

Siri Mathisen, NHO

Gunn Spikkeland Hansen og Carina Dale, Klimapartnere

 

MOBILISERING FOR GRØNN VERDISKAPING

Klimapartnere inviterer til fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping. Her vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Dialog og innspill fra lokalt næringsliv vil være det viktigste bidraget på konferansen. Innspillene fra konferansen vil bli brukt i regjeringens arbeid med grønn konkurransekraft, inkludert Næringslivets klimakonferanse 24.juni på Doga i Oslo.

Mobiliseringskonferansene er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Klimapartnere og lokale samarbeidspartnere.