Green Nudging

  • 7. desember, 2018
  • 09:00 - 12:00
  • Torvgata 7

Dytt kunder og innbyggere i miljøvennlig retning

Nudging handler om å gjøre det enklere å ta mer miljøvennlige valg. Det skal være lett å gjøre rett! Gjennom et spennende kurs undersøker vi hvordan vi kan bruke nudging for å få forbrukere, innbyggere og ansatte til å ta valg som er gode for miljøet.

Dette kurset holdes av Mona Nilsen fra Miljøkom/Seniorrådgiver i Østfoldforskning

Nyere atferdsforskning viser at våre beslutninger i stor grad påvirkes av hvordan ulike alternativer framstilles, og av hva andre i våre omgivelser velger. Denne kunnskapen ligger til grunn for en stadig større oppmerksomhet om atferdspsykologien som kalles nudging.

En nudge er et lite dytt i ”riktig” retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at de tenker på det. Nudging har egentlig vært brukt lenge i markedsføring og i detaljhandelen, men nå har metoden blitt testet ut på miljø- og klimaspørsmål. Eksempler på slik nudging er at skjemaer for strømavtaler har ferdig avkryssede ruter for miljøvennlige valg, at kopimaskiner og printere er forhåndsinnstilt på dobbeltsidig kopiering og utskrift, og at økologiske varer blir tydelig eksponert i butikken.

Dette kurset gir deg kjennskap og inspirasjon til hvordan ulike former for nudging kan brukes i din egen organisasjon. Kurset består av teori om atferdspsykologi, konkrete verktøy og en praktisk workshop. «