Energi i bygg og fossilfrie anleggsplasser

  • 21. november, 2018
  • 08:30 - 11:30

Det avholdes normalt sett et minst ett møte årlig i denne serien som omhandler blant annet energieffektivisering, nye fornybare energikilder, overgang fra prosjektering til drift og fossilfri bygg og anleggsvirksomhet. Program er like rundt hjørnet!

Hovedmålgruppe: Drifts-ansvarlige og drift, energiansvarlige, byggherrer, entreprenører og i noen tilfeller innkjøpere.