BREEAM IN USE-kurs

  • 23. november, 2017
  • 09:30 - 14:30

BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt
sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å
redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.
Systemet kan brukes internt for egenevaluering og man kan uten ekstern
bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele
porteføljer. Ved å tilknytte seg en ekstern revisor, kan man ta ut et BREEAM In-Use
sertifikat for bygget, forvaltningen og bruken, – hver for seg eller under ett

Kurset er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Klimapartnere Hordaland og BREEAM support Hordaland

Velkommen til BREEAM IN USE-kurs

23.November kl 09.30

Sted: Sweco, Fantoftvegen 14P, 5073 Bergen

Program
09.30 Kaffe
10.00 Del 1 BREEAM In- Use v/ NGBC
11.30 Lunsj
12.30 Del 2 BREEAM In- Use v/ NGBC
14.00 Spørsmål og diskusjon
Pris kr 300.

Påmelding:

Send en e-post for bindenende påmelding med navn og bedrift til:
hfrihammer@nullklimastiftelsen.no

Husk å betale påmeldingavgift på 300,- kr i forkant, med frist 21.nov til:

VIPPS konto:
#114546 Norsk Klimastiftelse
Merket: BREEAM kurs + ditt navn

Eller til
Bankkonto:
Kontornr: 3624.32.00495, Norsk Klimastiftelse
Merket: BREEAM kurs + ditt navn

Hjertelig velkommen til spennende og nyttig kurs!