Årsmøte Klimapartnere Agder 2016

 • 9. mars, 2016
 • 10:00 - 13:30
 • Grønt senter, Kristiansand

Klimapartnere er glade for å kunne ønske velkommen til årsmøtet for 2016. Vi er spesielt glade for å kunne presentere Tine Sundtoft som vår hovedtaler. Det blir veldig interessant å høre om hennes arbeid og innblikk fra Paris og hvordan utfallet der nå vil påvirke veien videre også for Agder. Selve innlegget til Tine Sundtoft vil være på 20 minutter, men vi har lagt inn godt med tid til spørsmål og dialog.

På årsmøtet vil vi også signere partneravtaler med 2 nye medlemmer, Teknova og Innoventi. Disse vil også kort presentere seg selv og hva de jobber med som kan knyttes opp mot klima og miljø.

Vi har lagt inn en Del 2 etter lunsj. Som Klimapartnere legger vi opp til at man både lager klimaregnskap og at  man er miljøsertifisert (eller har en plan for å bli det). Etter lunsj vil vi derfor ha en grunnleggende gjennomgang (for nybegynnere) av hva dette innebærer.

Vel møtt!!

AGENDA: 

Del 1. 10.00-12.00

Åpning ved Klimapartnere v/ Torstein Thorsen Ekern, prosjektleder Klimapartnere

 • Årsberetning 2015 – hva fikk vi til i
 • Klimapartnere?
 • Muligheter for 2016

Paris ? Agder, hva er sammenhengen? v/ Tine Sundtoft, Fylkesrådmann VestAgder

Signering av 2 nye partneravtaler og kort presentasjon av selskapene

 • Teknova
 • Innoventi

Andre årsmøte-saker:

 • Runde i salen: Hva bør Klimapartnere jobbe med / fokusere på i 2016
 • Godkjenning av regnskap
 • Valg av nytt styre

Lunsj. 12.00-12.30

Del 2. 12.30-13.30

 • Miljøsertifisering og klimaregnskap
 • Miljøsertifisering, ved Miljøfyrtårn
 • Klimaregnskap, ved CO2Focus

 

PÅMELDING TIL Torstein.Thorsen.Ekern@nullAustagderfk.no