Arrangementer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arrangementer som Klimapartnere arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

  • jun
    18
  • Temamøte innkjøp og anbud

    Innovative og miljøvennlige anskaffelser og innkjøp – hvordan kan innkjøp og anbud innrettes for å redusere utslipp og oppfylle målene i Parisavtalen?   Innovasjonsgraden i offentlige anskaffelser kan med fordel øke og det kan også utnyttes for mer bærekraftige anskaffelser. For leverandørene er det utfordrende å levere løsninger med høy innovasjonsgrad på grunn av korte […]