Klimapartnere under Arendalsuka 2016

Klimapartnere under Arendalsuka-samlet-mindre

Nå braker det løs med en ny Arendalsuke, og Klimapartnere smeller til med et kjempeprogram med 8 ulike arrangementer. Gjett bare hva følgende personer har til felles?

 • Klima og miljøministeren
 • 1 statssekretær
 • 8 Stortingsrepresentanter (minst)
 • Fylkesordfører Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
 • Fylkesrådmann Vest-Agder
 • Leder kommuneplanutvalget Arendal
 • Klimasjef Bergen kommune
 • Direktør Innovasjon Norge
 • Direktør Cicero
 • Direktør Enova
 • Konsernsjef Agder Energi
 • Leder Zero
 • Leder Norsk Klimastiftelse
 • Leder WWF
 • Leder elbil-foreningen
 • og SIST MEN IKKE MINST 12 ulike Klimapartnere-virksomheter
 • + mange, mange flere

Jo, de er alle med på programmet til Klimapartnere under Arendalsuka. Alle arrangementene arrangeres sammen med andre sentrale aktører som jobber med grønn omstilling, og vi har klart å få med svært mange spennende og dyktige personer fra både faglig og politisk hold.

Programmet for alle 8 arrangementene kan lastes ned her. Alle arrangementene vises også en og en under her. Håper vi sees!!

 Les mer…

Fra global avtale til lokalt klimapuslespill

Under utvidet ledermøtet for Klimapartnere Hordaland 14.juni, fikk vi et spennende innblikk i hvordan det lokale klimapuslespillet på Vestlandet virkelig begynner å ta form. (Se linker til presentasjoner under artikkelen).

Fossilfri transportsektor 2030
Jannicke Hilland, konserndirektør i BKK, presenterte en rykende fersk strategi for hvordan Vestlandet kan få en Fossilfri transportsektor innen 2030. En visjon utarbeidet i samarbeid mellom BKK, Norsk Klimastiftelse og Sparebanken Vest, samt flere Klimapartnere som, Avinor, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, ASKO, BIR og Greenstat, som har gitt viktige innspill underveis. Dokumentet innholder både vegkart, forslag til tiltak og eksempel på verdiskaping og vil være et svært nyttig dokument fremover når ord skal omsettes til handling.

thumbnail__DSC8031

 Les mer…

Stinn brakke på Grønt Panel!

Det var stor interesse for møtet om grønn forretningsutvikling som Klimapartnere arrangerte sammen med Nyskapingsparken, Innovasjon Norge og Impact Hub i forrige uke.

Grønne modeller
Tanja Bisgaard fra danske Novitas Innovation inspirerte med godt innblikk i grønne modeller, «mindset» og erfaringer i fra Danmark. Claus Gladyszak fra Innovasjon Norge ga en innføring i hvordan Business Model Canvas kan benyttes som utgangspunkt for å se på egen forretningsmodell og gjøre denne grønnere.

FullSizeRender9

Grønt panel
Deltagerne fikk deretter anledning til å teste teori i praksis i det grønne panelet – ved å gi innspill på konkrete forretningsmodeller. Vi hadde med oss tre svært ulike og spennende virksomheter:

Åsne Ådland-Dale, produktutvikler i Kavli, ga oss et innblikk i Kavli sitt imponerende sortiment og grunnleggende samfunnsansvarlige virksomhetsmodell, hvor overskuddet i bedriften går til gode formål.

   FullSizeRender3  FullSizeRender6

Lin Marie Holvik, ny rektor ved Årstad vgs., vil skape en grønn, smart og nyskapende yrkesskole.
Hun utfordret til friske innspill på hvordan et «grønt klasserom» og en «grønn skole» kan se ut og hvilken «grønn kompetanse» ungdom på yrkesfaglige linjer vil ha bruk for i fremtidige jobber?

Til slutt fikk panelet også mulighet til å bryne ny grønn kunnskap på den spennende grunderbedriften Aglaia fra Nyskapingsparken, som lager modulære headset.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på arrangementet Grønt Panel og dette vil trolig vil tilbys på jevnlig basis med våre samarbeidspartnere fremover.

Under finner dere presentasjonene fra møtet:

Grønne forretningsmodeller – Tanja Bisgaard

Business Model Canvas- Claus Gladyszak

Kavli- Åsne Aadland Dale

Årstad vgs – Lin Marie Holvik

Nyskapingsparken – Torstein Skage

 Les mer…

Grønn IT

14.april inviterte Klimapartnere, Atea og Bergen kommune til møte om Grønn IT, i flotte nye lokaler hos Sparebanken Vest.

Hvorfor er Grønn IKT viktig i systematisk klimarbeid?

Utslipp forbundet med informasjonsteknologi står for over 2 % av globale klimagassutslipp og øker raskt. Veksten i disse utslippene må stabiliseres, samtidig kan IKT bidra til å redusere mer enn 10 ganger eget utslipp i andre sektorer. Særlig stort potensiale for reduksjon av klimagassutslipp, ved hjelp av grønne IT- løsninger, finnes innen transport, produksjon, mat, bygninger og energibruk.

FullSizeRender5   FullSizeRender4
Grønne muligheter og kostnadsbesparing

Byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland innledet med hvordan Bergen kommune arbeider med IT relatert til egen grønn strategi.  Helene Frihammer, prosjektleder i Klimapartnere, ga et overblikk over hvorfor grønne IKT løsninger er viktige for å få ned klimagassutslippene.  Einar Vaage, Regionsdirektør for Atea, prestenterte flere Klimasmarte IT- løsninger som finnes tilgjengelig i dag og som Atea arbeider med.

IMG_0939    IMG_0945

Flere konkrete eksempler fra Klimapartnere

Bente S. Nedrebø ,leder seksjon for e-helse, fortalte om hvordan Helse Bergen benytter IT-løsninger for å koordinere og begrense transportbehovet til pasienter og ansatte. Hallgeir Isdahl, konserndirektør for CSR i Sparebanken Vest holdt innlegg om hvordan klimaarbeidet må integreres systematisk i alle ledd av virksomheten. Til slutt gikk Steinar Sundberg, overingeniør for Eiendomsavdelingen, gjennom et imponerende eksempel på hvordan UiB har redusert sine klimagassutslipp ved å bruke sjøvann til kjøling og spillvarme til oppvarming i sine anlegg.

Presentasjoner fra møtet

Under finner du linker til presentasjoner fra møtet

Bergen kommune
Klimapartnere
Atea
Helse Bergen
Sparebanken Vest
UiB

 Les mer…

«Green Nudging»

17.mars var det «Green Nudging» på agendaen for Klimapartnere.
Her fekk verksendene innføring og tips til korleis ein kan kommunisere og skape holdning direkte gjennom å tilrettelegge for handling.

FullSizeRender_20  Nudging1  nudging2

I løpet av dagen arbeida ein særlig med nudging for å redusere utslepp frå transport og mat.

Vi lærte at det finnast mange ulike formar for «nudges» ein kan bruke for å fremme miljøvenneleg handling:

1. Informasjon (miljømerking, påminningar, oppmuntring)
2. Forvalg (standardalternativ som til dømes skriverinstilling på to-sidig papir)
3. Forandre det fysiske miljøet (plassering og utforming som vegetaralternativ fyrst på menyen)
4. Feedback og sosiale normer (Om kollegaer har el-bil er det meir sannsynleg ein sjølv også har det)

I presentasjonane under finn de mange fleire gode tips til og eksempel på «Green Nudging»

Klimapartnere
InspirasjonshefteMiljøkom

 Les mer…

Grønn Tungtransport

Eit hovudfokus for Klimapartnere Hordaland fram mot sommaren er at verksemdene set ambisøse med realistiske klimamålsetningar, særleg innan transport.

Som eit ledd i dette heldt Klimapartnere Hordaland møte om Grønn Tungtransport i tett samarbeid med Klimaforum og Zero. Det var stor interesse for møtet som blei innleia av Byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland. Byråden presenterte klimaambisjonar og tiltak for Bergen kommune, men understreka tydeleg at ambisjonsnivået truleg vil bli skjerpa betrakteleg av dette Byrådet i nærmaste framtid.

FullSizeRender_8  FullSizeRender_9

ASKO VEST, BIR og Avinor- Bergen Lufthavn presenterte alle svært gode eksempel på målsetningar og beste praksis.

 • ASKO har mål om oppnå 50% fornybar drivstoffandel innan 2016 og 100% i 2020, samt redusere CO2-utslipp/m3 (base 2008) med 45%.
 • BIR har mellom anna satt seg ambisjon om avfallinnsamling i Bergen utan NOx og CO2 i 2020 og 80% reduksjon av CO2 frå all transport i same periode.
 • Avinor skal innan 2020 halvere eigne kontrollerbare klimagassutslipp (2012-tall) og samstundes redusere klimagassutslepp frå tilbringartjeneste og flytrafikk. Fossilt drivstoff skal erstattast med bærekraftig biodrivstoff i eigne kjøretøy og kollektivandel i tilbringartenesten aukast. Avinor skal bidra til at biodrivstoff til fly fasast inn i norsk luftfart og drifte norsk luftrom slik at klimagassutsleppa reduserast.
FullSizeRender  FullSizeRender_2

Etter den åpne delen av møtet var det ein lukka del for Klimapartere saman med rådgiverane frå Zero, der ein diskuterte nærare teknologiske moglegheiter og eventuelle utfordringar på vegen mot nullutsleppstransport.
FullSizeRender_5

Presentasjoner frå møtet om grønn tungtransport finn de her:

Bergen kommune
Klimapartnere
Zero
ASKO VEST
BIR
Avinor

 Les mer…

Klimaregnskap – målsetting

Takk for en strålende jobb med fjorårets klimaregnskap for Klimapartnere Hordaland! Nå er turen kommet til samlet klimaregnskap for 2015. Hovedkontakter  vil snarlig få en e-post med instruksjoner rundt dette.

Nytt av året er at vi ønsker at flest mulig av våre virksomheter setter seg konkrete mål for klimagassreduksjon i årets klimaregnskap, særlig for utslipp i forbindelse med transport. Under gårsdagens møte fikk deltagerne hjelp til dette gjennom tips og beste praksis eksempel. Linker til presentasjonene fra møtet finner dere nederst på denne siden.

FullSizeRender

 Les mer…

Klimaavtale i Paris vedtatt – Klimapartnere er godt fornøyd!

Vi i Klimapartnere er selvsagt godt fornøyd med at 195 av verdens land har kommet til enighet om en ny klimaavtale. Vi ønsker også å berømme Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft for god innsats med å få avtalen i mål. Og vi er som henne enige i at Norge nå med brette opp ermene og gjøre en innsats på hjemmebane (se kronikk fra Sundtoft her).

For oss i Klimapartnere er det vanskelig å vurdere hvor god avtalen er, så vi må støtte oss på fagpersoner som kan mer om internasjonale klimaforhandlinger og hva det gikk an å håpe på. Frederic Hauge i Bellona uttaler at vi er fått en global klimaavtale som er langt bedre enn de fleste hadde turt å håpe på (se link her). Marius Holm i Zero sier at det viktige nå er at enigheten i Paris blir startskuddet for at alle – land, bedrifter, regioner, kommuner og organisasjoner – raskt tar nye skritt og bruker sine handlingsrom til å drive fram og sette fart på det grønne skiftet. (se pressemelding fra Zero her).

En av de beste (og kanskje også en av de mest positive) vurderingene av klimaavtalen er gjort av tidligere statssekretær Kjetil Lund. Hans blogginnlegg gjengis i helhet her for inspirasjon:

Do believe the hype. Klimaavtalen fra Paris er bedre enn selv de mest optimistiske av oss hadde forventet.

Vi i Klimapartnere er klare for å bidra med konkret handling for å oppfylle Norges forpliktelser fremover!

 Les mer…

Utslippene ned 13 % i 2014

Utslippene til Klimapartnere Agder har samlet gått ned med ca. 13 % i 2014. Det viser tall fra Klimaregnskapet for 2014 som ble presentert fredag forrige uke på Universitetet i Agder.

– Dette viser at Klimapartnerkonseptet lykkes med å bidra til vesentlige utslippsreduksjoner på hjemmebane. Bevissthet og forståelse for eget klimaregnskap er videre et viktig grunnlag når man skal gjennomføre og fremme nye grønne produkter og tjenester utad, sier prosjektleder for Klimapartnere Agder, Torstein Thorsen Ekern.

 Les mer…

Ny prosjektleder i Klimapartnere Agder

Torstein Thorsen Ekern har nå i mai begynt som ny prosjektleder i Klimapartnere Agder. Etter at Klimapartnere Agder har vært drevet litt på dugnad med kjempegod innsats av mange viktige ildsjeler de siste månedene, satser vi nå på enda bedre trykk på alle aktivitetene fremover.

 Les mer…