BKK sparer 30 millioner kroner på utfasing av fossildrevne biler!

Torgeir Mjømen lader Peugeot-en hjemme før han setter kursen mot en utslippsfri arbeidsdag i Bergen sentrum.

BKK har vedtatt at alle BKK-biler skal være fossilfri innen 2030!
Beregninger viser at den anbefalte utskiftningen av BKKs bilpark i perioden 2017 til 2025 vil spare BKK for totalt ca 30 millioner kroner i disse årene, sammenlignet med hva det ville kostet å fortsette med en fossil bilpark.

Fossilfri omleggingstakt
Elektrifisering og omlegging til fossilfri transport er et godt tiltak for å ta vannkraften i bruk og viktig for BKK i det grønne skifte. BKK vil være ledende i egen virksomhet med ambisiøse, men realistiske mål for utslippsreduksjoner innen transport. Fra og med 2017 skal det ikke investeres i fossilbiler når BKK skal kjøpe nye personbiler, små varebiler (fra 2018) eller store varebiler (fra 2019), forutsatt at investeringen tilfredsstiller BKKs tekniske og økonomiske krav. Elektriske lastebiler er foreløpig ikke kommersielt tilgjengelig og er ikke inkludert i planen for omlegging til fossilfri transport. Overgangen til elbiler er derfor økonomisk attraktivt og vil utgjøre et bidrag til kostnadseffektivisering i konsernet. Og sist, men ikke minst, med denne omleggingen tar BKK ansvar for å redusere konsernets klimafotavtrykk. Elektrifiseringen skal ikke svekke bilparkens transportevne og kapasitet i beredskapssituasjoner

I godt selskap!
En rekke av selskapene og organisasjonene i Klimapartnere Hordaland, som BKK deltar i, har i år lansert sine mål for klimagassutslipp innen transport. ASKO skal drifte bilparken med 100 % fornybart drivstoff i 2020. BIR skal innen 2020 redusere sine utslipp av CO2 fra transport med 80 %. Bystyret i Bergen vedtok i september i år Grønn Strategi – planen for hvordan Bergen kan bli fossilfri i 2030. BKKs beslutning om fossilfri transport innen 2030 matcher dermed både nasjonale og lokale myndigheters CO2-mål og de ambisjonene andre Bergensbedrifter har satt for klimagasskutt.

Beregninger
I regnestykket legges det til grunn innkjøpspris, kostnader til etablering av ladeinfrastruktur, vedlikehold, service, drivstoff, bompenger, parkering og andre skatter og avgifter. Beregningene forutsetter at myndighetenes elbilpolicy videreføres. Dersom elbilfordelene likevel fjernes helt, vil utfasingen av olje- og bensindrevne biler redusere totalkostnadene i perioden frem mot 2025 med ca. 15 millioner kroner.

Les gjerne mer om Torgeir Mjømen sine erfaringer bruk av elbil i internt publisert artikkel fra BKK her.

 Les mer…

Toppledermøte – Klar for fossilfrie virksomheter!

Høgskulen på Vestlandet, med rektor Berit Rokne (under t.v) i spissen, satte virkelig stemingen for årets toppledermøtet for Klimapartnere Hordaland, med rød løper, fakler og sin storstue disposisjon! Artist Stig Van Eijk varmet alle opp med reggae-inspirert allsang på morgenkvisten. Deretter ønsket styreleder i Norsk Klimastiftelse, Pål W. Lorentzen, velkommen.

En grønnere region
Regiondirektør i Hordaland fylkeskommune, Bård Sanddal (under t.v), kunne fortelle om gledelig grønn utvikling for regionen. Elbil-andelen for bompengepasseringer er nå oppe i 10 %, etter betydelig utbygging av infrastruktur, og markedandelen av nybilsalg på over 30 %. Hordaland fylkeskommune bygger stadig større grønne innkjøpsmuskeler. Gjennon høye klimakrav i anbud, gir dette særlig positive utslag i transportsektoren, som for ferjer, busser og etterhvert også trolig snøggbåter. Første runde i nye ferjeanbud har allerede utmerket seg som særlig ambisøst med 87% klimagassreduksjon. Det er særlig gledelig at flere av oppdragene går til norske verft.

Fossilfri Virksomhet
Byråd Erlend Horn (under t.v) fortalte hvordan Bergen kommune vil gjennomføre sin ambisiøse strategi; å skape norges grønneste by og hvordan hele kommunen skal bli fossilfri innen 2030. Kommunen går foran og setter nå svært ambisøse mål for egen intern drift, med 50% klimagassreduksjon innen 2020. I tråd med ambisjonene til Bergen kommune, utfordret leder for Klimapartnere Hordaland, Helene Frihammer (under t.h), alle partnervirksomheter om å sette seg mål om å bli fossilfrie. Dette vil si at bruk av fossile energikilder fases ut fra egne bygg og at det benyttes fossilfri (fortrinnsvis nullutslipp) transport i egen drift. Dette vil være et særlig fokus i årets klimaregnskap.

Nye klimapartnere
Vi hadde gleden av å ønske våre nye partnere Sweco og IHM – Indre Hordaland Miljøverk, hjertlig velkommen inn i varmen under møtet. Her signeres partneravtalen av kommunikasjonsleiar i IHM, Ellen. T. Astrup (t.v), og regionsleder i Sweco, Kjell-Einar Knutsen (t.h), sammen med Kjell Kvingedal, miljøvernsjef hos fylkesmannen i Hordaland/ styringsgruppeleder i Klimapartnere Hordaland.

Beste praksis eksempel
Kjell-Einar Knutsen holdt et inspirerende innlegg om fossilfri energi i Sweco’s eget nybygg. Byggeprosjektet ble løftet fra energiklasse B til et energieffektivt BREEAM excellent-serfisert bygg og har blandt annet en imponerende solcellepark på taket. Per Kristian Knudsen, Adm. Dir for Studentsamskipnaden på Vestlandet, kunne fortelle om svært systematisk klimaarbeid i alle avdelinger i samskipnaden, med mellom annet satsing på bygg i tre, fossilfri transport, klimavennlig mat gjennom satsningen «ansvarlig matglede», avfallsreduksjon og energisparing i bygg.  Hans-Petter  Kildal,  i Kinect Energy Group (tidligere Bergen Energi) fortalte om hvordan markedsmekanismene kan benyttes for å få fart på det grønne skiftet og blant annet om det nye produktet trackmyelectricity.

Fremtidsmeny
Studentsamskipnaden på Vestlandet hadde virkelig tatt ufordringen om å servere spennende fremtidsmat under arrangementet på strak arm!  De stod for glimrende bevertning med ansvarlig mat som strakte seg fra tradisjonelle blåskjell og salater til tangsuppe og «markjordbær» for de virkelig modige! I løpet av 2016 har Klimapartnere jobbet tett med Samskipnaden på Vestlandet med fokus på klimavennlig mat og reduksjon av både matsvinn og kjøttbruk. Dette var ment som et sprekt eksempel på hva som kan være mulig!

Til slutt, tusen takk til Cecilie Bannow Photography for flotte bilder!

Presentasjoner fra møtet finner dere her:

Hordaland fylkeskommune: Klimavennleg transport
Bergen kommune: Norges grønneste by
Høgskulen på Vestlandet: Grønn læring
Klimapartnere: Klimadans med næringslivet!
Sweco: Fossilfri Energi
Kinect Energy Group: Markedsmekansimer
Studentsamskipnaden på Vestlandet: Klimavennlig mat og drift

 Les mer…

Fossilfri energi – fang energityven!

Tusen takk til Haukeland universitetssykehus for flott vertskap under møte i serien om energi i bygg! Her fikk vi blandt annet en smakebit av den imponerende satsingen på nytt BUS (Barne- og ungdomssykehus) med systematisk miljøstyring og integrerte solceller i vinduer. Her presentert ved Kristin Blehr Patterson. 
Anders Solem fra Enova ga et innblikk i satsingsområder og støttemuligheter fra Enova og presenterte mange gode eksempel på prosjekt som støttes. Erlend Simonsen fra Grønn byggallianse delte raust av erfaringer med prosjektet Fang Energityven. Her er prinsippet at representanter for driftsavdelinger går en årlig runde på kveldstid i egne bygg for å sjekke hvilke energityver som er operative når det er lav aktivitet i byggmassen.

 
Klimapartnere vil nå også utfordres til å Fange Energityver fra 22. februar, med Bergen kommune og Elisabeth Sørheim (over t.h) i spissen!

Avlutningsvis fikk vi en lærerik og interessant omvisning på driftsanlegg og teknisk sentral på Haukeland ved Roald Fosse.

 Les mer…

Klimakommunikasjon

Treffsikker kommunikasjon internt og eksternt er et undervurdert verktøy i den grønne omstillingen!
I prosessen med å oppfylle klimamålene som ble satt i Paris-avtalen, vil informasjon – og kommunikasjonsavdelinger verden rundt spille en viktig rolle. I samarbeid med Studentsamskipnaden og BIR, hadde Klimapartnere gleden av å invitere til en spennende samling for å sette fokus på nettopp dette den 8 november.

Et godt knippe partnervirksomheter holdt gode lynpresentasjoner og det ble også åpnet for engasjert diskusjon og mulighet for deling av beste prasksis underveis. Link til flere av de inspirerende presentasjonene finner dere under.

15027618_905027976296532_5864162643676970503_n
Linker til presentasjoner

Klimapartnere – Helene Frihammer

BIR – Mette Nygard Havre

Bergen kommune – Eva Hille

Helse Bergen – Mona Høgli

BT – Atle-Andersson

UiB – Ingar Myking

Avinor – Bergen Lufthavn – Christel Øen

Greenstat, Hilde Holdhus

 Les mer…

«Temposkifte for grønne innkjøp!

Klimapartnere Hordaland og Fjordkraft, hadde gleden av å inviterere til dette spennende møtet hos Fjordkraft 4.oktober.

Det offentlige gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig, det private likeså.
Innkjøp kan være en aksellerator for den grønne omstillingen, men det til det trengs et betydelig temposkifte! Før sommeren ble det vedtatt ny lov om offentlige anskaffelser.

fullsizerender

Tina Sølvberg, fra Nasjonalt program for leverandørutvikling kunne fortalte om den nye innkjøpsloven der offentlige oppdragsgivere nå er pålagt å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger. Dette betyr at man heretter må ha en plan for sine anskaffelser, ikke bare for å unngå eller forebygge miljøskade, men også for hvordan anskaffelsene kan fremme klima- og miljøvennlige løsninger.

Arnstein Flaskerud i Fjordkraft holdt også et inspirasjonsinnlegg om hvordan Fjordkraft tar grønne innkjøp på alvor gjennom sin svært ambisøse satsing Klimanjaro. Her stilles det krav om at alle leverandører må følge GHG – protokollen for systematisk miljøstyring og bli klimanøytrale innen 2019.

Helene Frihammer informerte om hvordan Klimapartnere nettverkverket vil fremme grønne innkjøp hos både private og offentlige partnervirksomheter og dele beste praksis.

Presentasjoner:
Tina Sølvberg – Leverandorutvikling
Helene Frihammer – Grønne innkjøp
Klimanjaro – Arnstein Flaskerud

 Les mer…

Fossilfri Energi

21.oktober holdt vi nytt  møte i serien om energi i bygg og energieffektivisering.
Denne gangen var temaet Fossilfri Energi og Greenstat var vert. På møtet fikk vi høre om Bergen kommune sin nye grønne strategi om et Fossilfritt Bergen innen 2030, og om hvordan Fossilfri Energi passer inn i målsetningen.

fullsizerender

Hovedfokuset for møtet var hvilke fossile kilder som gjenstår for virksomhetene i nettverket og hvordan og når man kan komme i mål med Fossilfri Energi. Vi hadde også fokus på å dele beste praksis for hvordan Fossil Energi allerede har blitt erstattet hos flere av våre partnere. På disse møtene deltar de som jobber tett med energiløsninger for virksomhetene: eiendomsansvarlige, driftsansvarlige og energirådgivere

Presentasjoner:

Greenstat – Vegard Frihammer
Fossilfri Energi – Helene Frihammer
Fossilfri Strategi – Eva Britt Isager

 Les mer…

Takk for vel overstått Arendalsuke!

Samlebilde

Arendalsuka 2016 er nå historie og Klimapartnere kan se tilbake på en veldig vellykket uke for vår del.

Vi i Klimapartnere hadde totalt 8 arrangementer under Arendalsuka, og alle ble arrangert i felleskap med andre viktige aktører som jobber med grønn omstilling. Flere av disse arrangementene var smekk fulle, og vi har totalt hatt mer enn 700 besøkende.

Vi i Klimapartnere ønsker å takke følgende aktører, deriblant veldig mange Klimapartnere-medlemmer, for et veldig godt samarbeid: Innoventi, Agder Energi, DNB, Cicero – Senter for Klimaforskning, Enova, Norsk Klimastiftelse, Innovasjon Norge, ZERO, Norsk elbilforening, Nissan/Gromstad Motor, Footprint, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Rambøll og Asplan Viak.

En oppsummering av Arendalsuka med bilder kan finnes her: Arendalsuka2016 – oppsummert.

 Les mer…

Fossilfri virksomhet – Klimaregnskap

Den samlede nedgangen i utslipp for nettverket var på hele 9.2% (markedsbasert metode) fra 2014 til 2015.
Drivstoffutslippene ble redusert med 3.1% og energiforbruk til oppvarming redusert med 2,7% (kWh/m2) i samme periode.

fullsizerender_fossilfri
1. september gikk vi nærmere gjennom årets klimaregnskapet i fellesskap i møteserien om klimaregnskap.
Sammen med Elisabeth Søreide fra Bergen kommune så vi på hva som kan gjøres videre for å sammen oppnå målene som er satt for et Fossilfritt Bergen i 2030. Inki Brown i Emisoft fra Emisoft holdt også et svært relevant kunnskapsinnlegg om internasjonal rapportering av samfunnsansvar

Presentasjoner:

Fossilfri virksomhet – Helene Frihammer, Klimapartnere

Internasjonal rapportering – Inki Brown, Emisoft

Fossilfri Strategi, Elisabeth Sørheim, Bergen kommune

 Les mer…

Klimavenleg mat

12.oktober heldt Klimapartnere og BIR eit kunnskapsmøte om klimavenleg mat for SiB kantiner og cafeer.

mat

Her fortalde Ørjan Vågstøl fra SiB korleis ein jobbar i dag og kva forbetringspotensiale ein ser. Helene Frihammer , prosjektleiar i Klimapartnere, heldt eit innlegg om klimavennleg mat og  kommunikasjonsansvarlig hos BIR, Mette Nygård Havre, fortalde kvifor det er så viktig å «spise opp maten» i eit klima- og ressursperspektiv.

Presentasjonar:

Klimavenleg mat – Helene Frihammer

 Les mer…