Publikasjoner

Her vil du etterhver finne Klimapartnere Hordaland sine ulike publikasjoner. Klimapartnere er opptatt av kunnskapsdeling i nettverket, og samarbeider derfor om å produsere kunnskapsnotater til bruk for partnere og andre interessenter. Det arbeides fortløpende med nye notater på ulike temaer basert på innspill fra partnerne. I tillegg utgir vi et årlig samlet klimaregnskap for hele nettverket. For en samlet oversikt over alle publikasjoner fra alle Klimapartnere regioner se her.

Trykte kopier fra Klimapartnere Hordaland kan kjøpes av prosjektleder Helene Frihammer, hfrimann@nullklimastiftelsen.no

 

Klimaregnskap 2015 Hordaland

Klimaregnskap 2014 Hordaland

Klimaregnskap 2013 Hordaland