Bli med!

Kunne din virksomhet tenke seg å være en del av Klimapartnere og være en pådriver til en grønnere region? Vi vil gjerne ha flere klimabevisste partnere som ønsker å være en del av løsningen. Medlemskap er åpent for alle interesserte private og offentlige virksomheter og organisasjoner lokalisert i regionen.

 

MEDLEMMER FORPLIKTER SEG TIL FØLGENDE:

 • Utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser (klimaregnskap), samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse.
 • Gjennomføre miljøsertifisering eller innføre miljøstyringssystemer (Miljøfyrtårn, ISO eller tilsvarende).
 • Delta på partnerarrangementer med representant(er) fra toppledelsen
 • Jobbe for å utvikle produkter eller tjenester som har fokus på å redusere utslipp
 • Betale årlig medlemskontingent:
  • Kr.10.000,- under 20 ansatte
  • Kr.20.000,- 20- 50 ansatte
  • Kr.30.000,- 50- 300 ansatte
  • Kr.50.000,- over 300 ansatte


KLIMAPARTNERE STØTTER PARTNERNE  VED Å: 

 • Være en arena for offentlig-privat nettverksbygging og en plattform for utøving av samfunnsansvar
 • Bistå i formidling av kunnskap om temaer som er interessante for partnerne
 • Produsere årlig samlet klimaregnskap i samarbeid med partnerne
 • Gi råd i forbindelse med miljøsertifisering og utarbeidelse av klimafotavtrykk
 • Arrangerer møter og seminarer med politisk deltakelse og eksterne foredragsholdere der medlemmer kan spille inn tema til møter
 • Gi positiv profilering av partnernes arrangementer, produkter og tjenester  gjennom nettverk og sosiale medier
 • Tilby partnernes ansatte mulighet til å øke sin kunnskap om klima og miljø gjennom interne klimaforedrag i virksomheten