Hvem kan bli Klimapartnere i Hordaland?

Medlemskap er åpent for alle interesserte private og offentige virksomheter og organisasjoner lokalisert i Hordaland. Virksomheter som er nasjonale eller internasjonale, kan bli med i nettverket gjennom sine avdelinger som er lokalisert i Hordaland. Medlemmene må være enige i nettverkets formål og undertegne en forpliktende avtale med Klimapartnere.

——————————————————————————————————

MEDLEMMENE FORPLIKTER SEG TIL FØLGENDE:

 • Utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser (klimaregnskap), samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse. Klimapartnere har gode verktøy som brukes til dette.
 • Gjennomføre miljøsertifisering eller innføre miljøstyringssystemer (Miljøfyrtårn, ISO eller tilsvarende).
 • Delta på partnerarrangementer med representant(er) fra toppledelsen
 • Jobbe for å utvikle produkter eller tjenester som har fokus på å redusere utslipp
 • Betale årlig medlemskontingent:
  • Kr.10.000,- under 20 ansatte
  • Kr.20.000,- 20- 50 ansatte
  • Kr.30.000,- 50- 300 ansatte
  • Kr.50.000,- over 300 ansatte


KLIMAPARTNERE VIL ARBEIDE AKTIVT FOR Å STØTTE PARTNERNE  VED Å: 

 • Være en arena for offentlig-privat nettverksbygging og en plattform for utøving av samfunnsansvar
 • Bistå i produksjonen og formidlingen av kunnskap om temaer som er interessante for partnerne – kunnskapsnotater
 • Produsere årlig samlet klimaregnskap i samarbeid med partnerne
 • Gi råd i forbindelse med miljøsertifisering og utarbeidelse av klimafotavtrykk
 • Arrangerer møter og seminarer med politisk deltakelse og eksterne foredragsholdere – medlemmer kan spille inn tema til møter
 • Gi positiv profilering av partnernes arrangementer, produkter og tjenester – vi bruker nettverk og sosiale medier
 • Tilby partnernes ansatte mulighet til å øke sin kunnskap om klima og miljø gjennom interne klimaforedrag i virksomheten og gjennom online miljøtest: Miljøbeviset

——————————————————————————————————-

FOR INFORMASJON TA KONTAKT MED:

Prosjektleder Helene Frihammer
Mob: +47 990 87 700
hfrimann@nullklimastiftelsen.no