Beste praksis

Produkt, tjenester, tiltak og samarbeid

Som en del av metodikken i Klimapartnere skal nettverkene stimulere til grønn forretningsutvikling. Her vil vi etterhvert dele flere spesielt gode og inspirende eksempel på produkt, tjenester, tiltak og samarbeid for utslippsreduksjon.  Om din virksomhet har slike eksempel på beste praksis, som dere ønsker å dele, ta kontakt med prosjektleder for Klimapartnere  i din region.

Produkt: Thon Hotel Arendal “Grønne konferanser”

I samarbeid med to andre Klimapartnere, Arendal kommune og stiftelsen Miljøfyrtårn, har Thon Hotel Arendal utviklet Grønne konferanser til et lavutslippsprodukt med egne sertifiseringskrav, som Thon Hotel konsernet sentralt har tro på at vil gi dem et konkurransefortrinn i tiden som kommer. Konseptet skal nå derfor implementeres ved flere av Thon Hotels største hoteller i […]

 Les mer…

Utslippsreduserende tiltak: Grunnvann varmer opp kunstgressbane!

Imås ILs kunstgressbane på Landvik i Grimstad er åpen hele året. Årsaken er en kilde med varmt grunnvann 36 meter under bakken som pumpes opp og sirkulerer under banedekket til oppvarming. Den naturlige energikilden er både billigere og mer effektiv sammenlignet med varmekabler. Klimapartner Asplan Viak har prosjektert energianlegget.

 Les mer…