Fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet

Tusen takk for gårsdagens inspirerende møte hos Statsbygg om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet!

Hovedkonklusjonen var at dette er fullt mulig å få til både når det gjelder transport og tørking av bygg. Det gjelder å stille tøffe nok krav i anbudene, formulere de riktig, benytte klimaregnskap for prosjektene og tenke helhetlig. Regionsdirektør, Tobjørn Nævdal, levnet ingen tvil om at Statsbygg vil sette seg i førersetet for denne utviklingen og flere andre partnervirksomheter vil trolig gjøre det samme i tiden som kommer. Her gjelder det å følge med i en rask utvikling for både leverandører og entreprenører.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar