Sol og klimaregnskap!

Det ble bokstavelig talt et strålende møte hos vår klimapartner Sweco på Fantoft 27.september med både klimaregnskap og sol på menyen. Før sommeren ble det gjort en formidabel jobb med klimaregnskapet for 2016. Det er dette arbeidet som gjør at vi kan ha en systematisk tilnærming til klimaarbeidet i nettverket og som gjør at vi vet hvor vi skal sette inn støtet.

Under møtet ble resultatene fra klimaregnskapet for 2016 gjennomgått i mer detalj og vi diskuterte veien videre for målsetninger og konkrete tiltak. Klima- og naturressurssjef Sølve Sondbø ga en oppdatering fra fylkeskommunens om hvordan klimagassutslippene frem mot 2020 er estimert til å halveres og vi hadde gode diskusjoner om hvordan ytterligere tiltak kan iverksettes i de ulike virksomhetene. Asbjørn Orheim Stoveland gav en glimrende gjennomgang av ulik erfaring med solanlegget til Sweco. Deretter var det sol på taket på menyen og omvisning for Klimapartnerne.

     

Det var et imponerende skue å få se anlegget til Sweco på en slik strålende dag!

 

Link presentasjoner

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar