Nettverksmagi og nye grønne løsninger

7.juni holdt Klimapartnere utvidet ledersamling på Hotel Grand Terminus i Bergen med nasjonalt nettverkstreff og nye grønne løsninger på menyen! Her ble det servert svært gode og inspirerende eksempler fra andre nettverk for systematisk klimaarbeid: «203040 koalisjonen» ved Jens Ulltveit-Moe (t.h, bilde 1), «Storbynettverket» ved Camilla Svendsen Skirung i Zero (bilde 2) og «Næring for Klima» ved  Rikke Dahl Olsen (t.h, bilde 1) i Oslo kommune. Torstein Thorsen Ekern (t.v bilde 1) kunne fortelle om imponerende resultat fra Klimapartnere-metodikken som nå har spredd seg til både Hordaland, Troms og snarlig Rogaland.

Helene Frihammer, leder i Klimapartnere Hordaland, kunne stolt legge frem resultatene fra årets samlede klimaregnskap for nettverket. Samlede utslipp har fra 2015-2016 blitt redusert med 3,4 %. Utslipp fra drivstoff er redusert med 12,4 %, fyringsolje 31,8 % og energi pr. oppvarmet areal har blitt redusert med 3.4 %!
Gratulerer så mye til alle våre partnere dette er et resultat det virkelig er lov til å være stolt av!

I andre del av møte fikk vi høre glitrende eksempel på nye grønne løsninger:  Fra Fylkesdirektør i Hordaland, Bård Sandal, som fremhevet 90% uslippsreduksjon som resultat av nye ferjeanbud. Lufthavnsdirektør Aslak Sverdrup fortalte om det systematiske arbeidet til Avinor på Bergen lufthavn og muligheter for satsing på nullutslippsfly.

Jon Gaute Kvinge, daglig leder for BIR Transport, avslørte planer om nye spennende grønne løsninger innen renovasjonsbransjen. Bente Haugland Næss, leder for miljø og samfunnsansvar i Asplan Viak, presenterte plusshus og nye verdikjeder til hydrogren.

Fra Monika Inde Zsak, leder for Grønn InVest i BKK,  fikk vi høre om grønne investeringsmuligheter og testlab. Vegard Frihammer, leder av Greenstat, fortalte om bakgrunnen for Hydrogen Viking og påbegynt hydrogenstrategi for Vestlandet. Adm. Dir Rolf Barmen fortalte hvordan Fjordkraft vil skape et temposkifte gjennom sitt prosjekt Klimanjaro.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar