Kick – off klimaregnskap 2017: Fossilfrie virksomheter

Mål om Norges grønneste by!
Bergen kommune har satt seg mål om at Bergen skal bli Norges grønneste by og fossilfri innen 2030! Allerede innen 2020 skal klimagassutslippene reduseres med 30%. Skal en få dette til må alle innbyggere og virksomheter mobiliseres!

Fossilfrie partnervirksomheter
Klimapartnere utfordrer alle sine partnervirksomheter om å sette seg mål om å bli fossilfrie så raskt som mulig. Dette vil si at det utfordres til å fase ut fossile energikilder i bygg og fossile kjøretøy. Der det er teknisk mulig oppfordrer vi til nullutslippsløsninger.

Måling, en del av suksessen!
I Klimapartnere er måling av klimagassutslipp en uvurderlig del av metodikken. De som gjør den jobben med å samle inn tallgrunnlaget og underlag til klimaregnskap ble samlet til felles kick-off, både for å sette fokus på dette viktige arbeidet men også for å dele beste praksis og erfaringer.

Regionsleder, Torhild Wiklund (under t.v), hos Asplan Viak ønsket varmt velkommen!

BKK sparer 30 millioner kroner
Øystein Økland (øverst) fortalte hvordan BKK vil spare 30 millioner kroner på omlegging til fossilfri transport. Les også mer om dette her! (Har du forresten regnet på hva din virksomhet kan spare?)

Gratis reisevaneundersøkelse
Hordaland fylkeskommune tilbyr nå alle Klimapartnere gratis reisevaneundersøkelse og Steinar Onarheim fra Asplan Viak forklarte hvordan dette vil utføres i praksis. Karen Louise Nybø (over t.h) delte fra Hordaland fylkeskommune sine erfaringer med reisevaneundersøkelser og effektiv bruk av disse.

Det blir utrolig spennende å se hva resultatet av målingene i klimaregnskapet blir i år. Etter svært gode resultat i fjor, med over 9% klimagasreduksjon fra 2014-2015 (markedsbasert metode) er forventingspresset høyt 🙂

Presentasjoner fra møtet finner dere her:
Klimapartnere – Fossilfri virksomhet

BKK – 30 millioner kr

Asplan Viak -_Reisevaneundersøking

Erfaringer med reisevaneundersøking HFK

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar