BKK sparer 30 millioner kroner på utfasing av fossildrevne biler!

Torgeir Mjømen lader Peugeot-en hjemme før han setter kursen mot en utslippsfri arbeidsdag i Bergen sentrum.

BKK har vedtatt at alle BKK-biler skal være fossilfri innen 2030!
Beregninger viser at den anbefalte utskiftningen av BKKs bilpark i perioden 2017 til 2025 vil spare BKK for totalt ca 30 millioner kroner i disse årene, sammenlignet med hva det ville kostet å fortsette med en fossil bilpark.

Fossilfri omleggingstakt
Elektrifisering og omlegging til fossilfri transport er et godt tiltak for å ta vannkraften i bruk og viktig for BKK i det grønne skifte. BKK vil være ledende i egen virksomhet med ambisiøse, men realistiske mål for utslippsreduksjoner innen transport. Fra og med 2017 skal det ikke investeres i fossilbiler når BKK skal kjøpe nye personbiler, små varebiler (fra 2018) eller store varebiler (fra 2019), forutsatt at investeringen tilfredsstiller BKKs tekniske og økonomiske krav. Elektriske lastebiler er foreløpig ikke kommersielt tilgjengelig og er ikke inkludert i planen for omlegging til fossilfri transport. Overgangen til elbiler er derfor økonomisk attraktivt og vil utgjøre et bidrag til kostnadseffektivisering i konsernet. Og sist, men ikke minst, med denne omleggingen tar BKK ansvar for å redusere konsernets klimafotavtrykk. Elektrifiseringen skal ikke svekke bilparkens transportevne og kapasitet i beredskapssituasjoner

I godt selskap!
En rekke av selskapene og organisasjonene i Klimapartnere Hordaland, som BKK deltar i, har i år lansert sine mål for klimagassutslipp innen transport. ASKO skal drifte bilparken med 100 % fornybart drivstoff i 2020. BIR skal innen 2020 redusere sine utslipp av CO2 fra transport med 80 %. Bystyret i Bergen vedtok i september i år Grønn Strategi – planen for hvordan Bergen kan bli fossilfri i 2030. BKKs beslutning om fossilfri transport innen 2030 matcher dermed både nasjonale og lokale myndigheters CO2-mål og de ambisjonene andre Bergensbedrifter har satt for klimagasskutt.

Beregninger
I regnestykket legges det til grunn innkjøpspris, kostnader til etablering av ladeinfrastruktur, vedlikehold, service, drivstoff, bompenger, parkering og andre skatter og avgifter. Beregningene forutsetter at myndighetenes elbilpolicy videreføres. Dersom elbilfordelene likevel fjernes helt, vil utfasingen av olje- og bensindrevne biler redusere totalkostnadene i perioden frem mot 2025 med ca. 15 millioner kroner.

Les gjerne mer om Torgeir Mjømen sine erfaringer bruk av elbil i internt publisert artikkel fra BKK her.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar