Grønn Verdiskaping

Mobilisering for grønn verdiskaping

Klimapartnere inviterer til fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping. Her vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Dialog og innspill fra lokalt næringsliv vil være det viktigste bidraget på konferansen. Innspillene fra konferansene vil bli brukt i regjeringens arbeid med grønn konkurransekraft, inkludert Næringslivets klimakonferanse 24.juni på Doga i Oslo.

Mobiliseringskonferansene er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Klimapartnere og lokale samarbeidspartnere

Arrangement

Grønn verdiskaping i Agder

 En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft. Arrangert av Klimapartnere Agder og Miljødirektorartet i samarbeid lokale samarbeidspartnere. Mobiliseringskonferansen på Agder arrangeres i Kristiansand mandag 3.juni 2019.

  • Dato: 3. juni, 2019
  • Tidspunkt: 10:00 - 15:00
  • Sted: SCANDIC HOTELL BYSTRANDA