Grønn Verdiskaping

Mobilisering for grønn verdiskaping

Klimapartnere inviterer til fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping. Her vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Dialog og innspill fra lokalt næringsliv vil være det viktigste bidraget på konferansen. Dette tas videre til regjeringens arbeid med nytt «Veikart for grønn konkurransekraft» og den nasjonale konferansen i juni.

Mobiliseringskonferansene er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Klimapartnere og lokale samarbeidspartnere

Arrangement

Grønn verdiskaping Vestlandet – Fornybarkonferansen

Årets tema for Fornybarkonferansen er mobilisering for grønn verdiskaping. Du møter topp innledere og beslutningstakere fra næringsliv, forskning og politikk.

 • Dato: 25. april, 2019
 • Tidspunkt: 08:30 - 16:00
 • Sted: Høgskulen på Vestlandet

Grønn verdiskaping i Arktis

En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft. Arrangert av Klimapartnere Troms og Miljødirektoratet i samarbeid lokale samarbeidspartnere.

 • Dato: 6. mai, 2019
 • Tidspunkt: 10:00 - 15:30
 • Sted: Tromsø (sted kommer)

Grønn verdiskaping i energiregionen Rogaland

En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft. Arrangert av Klimapartnere Rogaland og Miljødirektorartet i samarbeid med NHO, KS og UiS

 • Dato: 7. mai, 2019
 • Tidspunkt: 09:00 - 15:00
 • Sted: Stavanger (sted kommer)

Grønn verdiskaping i Trøndelag

En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft. Arrangert av Klimapartnere Trøndelag og Miljødirektorartet i samarbeid lokale samarbeidspartnere.

 • Dato: 13. mai, 2019
 • Tidspunkt: 09:00 - 15:00
 • Sted: Høgskoleringen 5, Realfagsbygget, Gløshaugen, NTNU

Grønn verdiskaping i Agder

En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft. Arrangert av Klimapartnere Agder og Miljødirektorartet i samarbeid lokale samarbeidspartnere.

 • Dato: 3. juni, 2019
 • Tidspunkt: 10:00 - 15:30
 • Sted: Kristiansand (Sted Kommer)