Emne: Ukas klimapartner

Ukas klimapartner: CO2focus

Innloggingsbildet for CEMAsys

CO2focus har vært med i Klimapartnere helt siden starten, og var medforfatter og bidragsyter til nettverkets første kunnskapsnotat om klimaregnskap og klimanøytralitet. Partner  og salgs- og markedssjef  Kjetil Selmer-Olsen foreteller at CO2focus idag har 9 ansatte og holder til i Oslo.

 Les mer…

Klimapartner: LOS

LOS sitt Hovedkontor i Kristiansand

LOS har vært Klimapartner siden starten i 2009 og er Norges største kraftleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje største strømleverandør totalt. Firmaet har i dag ca. 70 ansatte, fordelt på Hovedkontoret i Kristiansand og regionkontorene i Arendal og Lysaker utenfor Oslo. Kjernevirksomheten er å selge og forvalte strømprodukter tilpasset kundenes behov. LOS er et heleid datterselskap av Agder Energi, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013. Markedssjef Nils Tore Augland forteller videre at LOS er miljøfyrtårnsertifisert og tilbyr strøm med opprinnelsesgaranti til både privat- og bedriftsmarkedet.

 Les mer…

Ukas Klimapartner: Frameworks

Frameworks ansatte

Frameworks er et grønt webbyrå som leverer nettløsninger, systemutvikling, verktøy, design, og kommunikasjon. Byrået ble etablert i 2003, består av seks ansatte med lang og allsidig prosjekterfaring og har kontorer i Eurekabyggets 4. etasje i Sørlandet Kunnskapshavn. Det er prosjektleder og markedsansvarlig Ellen Raaum Rekdal som presenterer denne ukens klimapartner.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Aust-Agder Fylkeskommune

Rapport om kraftutveksling overleveres til Sundtoft

Aust-Agder Fylkeskommune var med på etableringen av Klimapartnere i 2009 sammen med Arendal kommune og GRID-Arendal som et delprosjekt under prosjektet FN-byen Arendal. I 2010 ble Klimapartnere et eget prosjekt med fokus på hele Agder, og Aust-Agder fylkeskommune ble prosjekteier. Det er Hans Fløystad, rådgiver ved plan og samferdsel som presenterer ukas klimapartner. Han representerer 995 ansatte i fylkeskommunen, herav 786 ved de åtte videregående skolene i fylket.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Arkitekt Bengt G. Michalsen AS

BGM Arkitekter på befaring i et hus under oppføring

BGM Arkitekter ble etablert i 1989 av Bengt Gunnar Michalsen. På kontoret har de syv stillinger fordelt på arkitekter, ingeniører og teknikere. Arkitektkontoret påtar seg alle typer oppdrag innen bolig/fritidsbolig, næringsbygg, offentlige bygg, arealplanlegging og prosjektrådgiving. Siden 2006 har de spesialisert seg på energidesign og bygget lavenergihus, passivhus og nullenergihus. Dette har blitt deres varemerke.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Husbanken

Anne Skjævestad er rådgiver i Husbanken og presenterer denne uken Husbanken som ukas klimapartner. De har vært med i klimapartnere siden 2009, og er 15 ansatte på kontoret i Arendal, som er hovedkontoret i region sør i Husbanken. Resten av regionkontoret sitter i Drammen.

Fredag 14.november ble Husbanken miljøfyrtårn sertifisert og diplom ble overrukket av ordfører Einar Halvorsen og miljørådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune. Gratulerer til Husbanken!

 Les mer…

Ukas klimapartner: GRID-Arendal

Denne ukas klimapartner presenteres av Rannveig Nilsen i GRID-Arendal.
GRID-Arendal er et senter som samarbeider med UNEP, FNs Miljøprogram. Kontoret ble etablert som en stiftelse under og med støtte fra Miljøverndepartementet i 1989. Siden da har GRID-Arendal støttet UNEP med miljøinformasjon, kommunikasjon og kapasitetsbygging for bedre miljøforvaltning og for å motivere beslutningstagere til å handle.

Det er 34 ansatte hos GRID-Arendal og 7 konsulenter. De har vært med i Klimapartnere siden 2009. GRID-Arendal arbeider med globale prosjekter, men har en sterk lokal forankring. «Det er viktig at flere går sammen om klimaspørsmål, for å få til et grønt skifte», sier Rannveig.

 Les mer…