Emne: Samfunnsansvar

Frokostmøte om samfunnsansvar

I oktober publiserte PwC rapporten «PwC Samfunnsansvar 100: Reisen har begynt». Rapporten er resultatet av en studie hvor PwC har kartlagt hvordan de 100 største selskapene i Norge arbeider med og kommuniserer sitt samfunnsansvar. Rapporten viser aktuelle trender og utvikling innen samfunnsansvar, og gir eksempler på hvordan diverse selskap skaper konkurransekraft gjennom samfunnsansvar.

På frokostmøtet den 26.november vil PwC presentere rapporten og resultatene fra den, og vi vil også få presentasjoner og innblikk i hvordan store, regionale aktører her på Sørlandet jobber innen samfunnsansvar.

 Les mer…

Ukas klimapartner: CO2focus

Innloggingsbildet for CEMAsys

CO2focus har vært med i Klimapartnere helt siden starten, og var medforfatter og bidragsyter til nettverkets første kunnskapsnotat om klimaregnskap og klimanøytralitet. Partner  og salgs- og markedssjef  Kjetil Selmer-Olsen foreteller at CO2focus idag har 9 ansatte og holder til i Oslo.

 Les mer…

Wanted: Norsk tareskog tilbake til opprinnelsen

Norsk tareskog er truet

Den blå skogen er fellesbetegnelsen på tareskog og sjøgress under havoverflaten. Det er kilden til livet i havet og for oss mennesker, og det lagrer CO2 på en svært effektiv måte. En stor del av Norges tareskog har forsvunnet de siste ti årene. Klimapartner GRID-Arendal er med i et nytt kompetansenettverk som vil øke kunnskapen om denne «regnskogen» under vann så den skal kunne vokse tilbake mot sin opprinnelige utbredelse.

 Les mer…

Utnytter spillvarme til oppvarming av bygg

Returkrafts søppelforbrenningsanlegg i Kristiansand

Spillvarme fra søppel og svovelsyre varmer opp 300 næringsbygg og 3000 leiligheter i Kristiansand. Kaldt vann fra 150 meter under overflaten i byfjorden kjøler ned sykehuset, Kilden og en rekke bygg i sentrum. Norsk Fjernvarme sier Klimapartner Agder Energi Varmes miljøsatsing er nytenkende og bidrar sterkt i utviklingen mot lavutslippssamfunnet.

 Les mer…

Engasjert miljømisjonær fikk miljøpris

Som en markering av verdens miljødag 5. juni ble Cornelis Verkerk (t.h.) tildelt Kristiansand kommunes miljøpris 2014. Han fikk prisen for sitt arbeid med å utvikle Gurines Hage på Hamresanden, et av de største energivennlige boligprosjektene i sitt slag i Norge, og for å påvirke andre til å bygge miljøvennlig. Prisen på 10.000 kr skal gå til flere miljøtiltak for beboerne.

 Les mer…