Emne: Arealplanlegging

Kruse Smith utvikler Stavangers første bærekraftige bofelleskap

Kruse Smith, har i samarbeid med arkitektfirmaet Helen & Hard og Gaia Trondheim, utviklet Gaining by Sharing. Gaining by Sharing er en helhetlig modell for mennesker som ønsker en bærekraftig boform. 

Denne modellen ble presentert under Klimapartnere sitt arrangement om Grønn byutvikling under Arendalsuka i fjor, og det aller første Gaining by sharing-prosjektet bygges nå i disse dager i Stavanger.

 Les mer…

Rambøll er ny Klimapartner

'Oslosolar' hvor Rambøll hadde ansvar for alle ingeniørfagene i et konsept med 8300 kvadratmeter solcellepanel.

Bilde: ‘Oslosolar’ hvor Rambøll hadde ansvar for alle ingeniørfagene i et konsept med 8300 kvadratmeter solcellepanel.

Rambøll – region sør – er nå blitt Klimapartner. Avtalen ble signert mellom Avdelingsleder for arkitektur og plan, Arve Berge, i Rambøll og prosjektleder Torstein Thorsen Ekern i Klimapartnere den 10. desember.

Vi i Klimapartnere er veldig glade for at et så stort og viktig rådgivningsfirma på Agder, med mange aktiviteter og tjenester innenfor klima og miljø, nå er blitt Klimapartner.

 Les mer…

Arendalskonferansen 19-20.januar 2016: Kommunene og det grønne skiftet

Kommunene og det grønne skiftet – hvordan nå en bærekraftig areal- og transportplan.
Fordypningsseminar 19. – 20. januar 2016, Arendal kultur- og rådhus.

Klimapartnere er medarrangør for et veldig viktig og spennende seminar rett over nyttår. Da arrangerer Arendalskonferansen i samarbeid med KS, KMD og Klimapartnere et fordypningsseminar om bærekraftig areal- og transportplanlegging.

Norge skal kutte klimagassutslippene med minimum 30 % i løpet av 15 år, og vi ønsker nye, grønne arbeidsplasser. Hvordan kan en areal- og transportplanlegging bidra til dette?

I seminaret vil kommuner som lykkes dele sine erfaringer, og statsråd Jan Tore Sanner presentere stortingsmeldingen om Bærekraftige byer og sterke distrikter.

 Les mer…