Hvordan utløse mer elektrisk transport i kommunene på Sørlandet?

Klimapartnere Agder har i løpet av høsten 2018 gjennomført 4 tiltakssamlinger for kommunene på Agder. Målet med disse samlingene er å være så konkrete som mulig og samle de personene i kommunene som er hands-on på temaene.

De to første samlingene i oktober hadde tema bygg, mens det nylig ble arrangert to samlinger med tema transport. Sist fredag var ca. 40 personer samlet i Arendal for å se på hvordan vi kan få på plass flere lademuligheter i kommunene og hvordan kommunene kan få flere elektriske tjenestebiler.

På disse samlingene har både Klimapartnere-kommunene og også kommuner som ennå ikke er med i Klimapartnere-nettverket blitt invitert. Særlig i de mindre kommunene er det mange som jobber med disse temaene alene. Det var derfor flere positive tilbakemeldinger om at slike samlinger er veldig nyttige for å diskutere konkrete utfordringer med andre som står oppi samme jobb og prøver å finne løsninger.

Klimapartnere hadde en tilsvarende tiltakssamling med tema bygg i oktober på Grønt Senter i Kristiansand.

Klimapartnere vil legge til rett for flere slike konkrete tiltakssamlinger i løpet av 2019, og vil også legge til rette for at stadig flere kommuner på Agder ser det som naturlig å melde seg inn i Klimapartnere.

Presentasjonene fra tiltakssamlingen kan man laste ned her:

Ladeinfrastruktur

  1. Jan Tore Gjøby, eMobility (første halvdel av presentasjon)
  2. Stian Haug, Grønn Kontakt
  3. Raymond Solaas, Kristiansand kommune

Elektriske tjenestebiler:

  1. Jan Tore Gjøby, eMobility (andre halvdel av presentasjon)
  2. Karl-Wiggo Jensen, Durapart
  3. Sturle Hamre, Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA)
  4. Ragnhild Hammer, Arendal kommune

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar