Matsvinn ved Sørlandet Sykehus: Små justeringer – store gevinster

Bildetekst: Deler av staben som i dag har ansvar for bestilling av mat ved barsel/føde. Fra venstre: Anne Grete Træland (assistent), Ajzazi Mintajeva (assistent), Hilde Løland Lunde (seksjonsleder føde/barsel) og Nadin Ellingsen Tesdal (enhetsleder barsel) 

Sørlandet Sykehus (SSHF) ønsker å redusere matsvinn. Sørlandet Sykehus er derfor også med i MatVinn-prosjektet hvor vi ser på hvordan man kan kaste mindre mat i Kristiansand. Det er gledelig å se at man jobber godt med temaet, og et godt eksempel på dette er et godt grep som er tatt på føde og barsels-avdelingen ved Sørlandet Sykehus.  Ved å redusere antall personer som har tilgang til å bestille mat, har man redusert matsvinnet betydelig og spart kostnader for 750 000 kroner på ett år.

Vi Klimapartnere gratulerer med strålende resultater fra Sørlandet Sykehus. Nyhetssaken fra sykehuset følger her:

Hilde Løland Lunde er seksjonsleder på føde/barsel i Kristiansand. Hun så hvor mye penger som ble brukt på mat som ofte endte opp i søpla. Dette ønsket hun å gjøre noe med.

750.000 kr spart på ett år
Ved føde/barsel var det tidligere 25 personer som hadde ansvaret for å bestille mat. Ved å redusere dette antallet til seks, så de en positiv utvikling. De seks fikk grundig opplæring og det ble laget lister over faste «basisvarer» som tok utgangspunkt i pasientgruppen for å finne ut hva slags mat det gikk mye av. Egen liste i Clockwork gjør det både enkelt og veldig raskt å bestille mat. Det ble også økt bevissthet rundt det faktum at kjøkkenet ikke er langt unna og at man ikke trenger å bestille varer hele tiden. Erfaringene er også at kjøkkenet er på tilbudssiden. Videre har de nå innført en fast bestilling på middag. Blir de flere eller færre på avdelingen, ringer de kjøkkenet før halv 10 og justerer bestillingen.

Fokus på ernæring
Det har også vært et økt ernæringsfokus på avdelingen. Det ble stilt spørsmålstegn ved om man måtte ha dessert hver dag. «Vi oppmuntrer jo gravide kvinner til å ha fokus på et sunt kosthold i svangerskapet. Da er det jo litt rart å ha dessert hver dag på avdelingen. I tillegg så vi at det gikk lite av det». Istedenfor dessert tilbyr avdelingen oppkuttet frukt og grønt med yoghurt til stor begeistring hos pasienter.
Føde/barsel innførte endringene i juni 2016, og kaster i dag mye mindre mat enn de gjorde før endringene ble innført. Disse små justeringene har imidlertid ikke bare en miljømessig gevinst, de har også gitt økonomisk gevinst. Sammenliknet med tall fra 2015 brukte føde/barsel 750 000 kr mindre på mat i 2017.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar