Klimavennlige løsninger i landbruket

Klimapartnere og Regionplan Agder 2020, faggruppe klima var på besøk på Tvedestrand & Åmli vgs, avdeling Holt sist fredag.  Aust-Agder fylkeskommune har som mål at landbruksutdanningen på Holt skal være en de mest ledende i Norge på fremtidsrettede og klimavennlig løsninger i landbruket.

Her er noe av det spennende vi fikk se på Tvedestrand & Åmli vgs, avdeling Holt:

? Biogass-anlegg i kombinasjon med flisfyring under ferdigstillelse. Her bruker man lokale ressurser (møkk fra kyrne + lokal flis) til å varme opp alle byggene på Holt

? Elektrisk hjullaster – som blant annet har fått støtte fra Klimasats

? Solceller fra Klimapartner Sun Net As på taket av driftsbygningen til elektrisitet på skolen

? Alle tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner går på biodiesel

?3 personbiler som brukes i skolens tjeneste er elektriske

All ære til Landbruksskolen på Holt – dette blir et fantastisk utstillingsvindu for miljøvennlige løsninger i landbruket.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar