Grønn Kontakt er Klimapartner nummer 50 i Agder!

Grønn Kontakt er nå med i Klimapartnere i Agder som medlem nummer 50!

Klimapartnere og mange av våre virksomheter jobber med å få stadig mer av transportsektoren over på fornybare og utslippsfrie løsninger.  Vi er derfor veldig glade for at Grønn Kontakt – som en stor norsk aktør innen ladestasjoner og ladeinfrastruktur – nå er med i Klimapartnere.

–  Det grønne skiftet og grønn næringsutvikling er kjernen i det vi jobber med, og vi er derfor glade for å kunne bidra med vår kompetanse og erfaring inn i nettverket,  sier Hanne Watts, Markedssjef i Grønn Kontakt.

Klimapartnere Agder runder derfor 50 medlemmer totalt i nettverket med til sammen ca. 25 000 ansatte. Grønn Kontakt ser frem til samarbeidet med de andre partnerne.

– Samarbeidet gjør at vi også kan hente erfaring fra øvrige partnere og vi gleder oss over å kunne jobbe enda tette med andre bedrifter om klimaspørsmål og grønn verdiskapning, sier Watts.

– Vi ser frem til å jobbe sammen med Grønn Kontakt for å fortsette den positive utviklingen med å elektrifisere bilparken på Sørlandet og i Norge, avslutter prosjektleder i Klimapartnere Torstein Thorsen Ekern.

Om Klimapartnere
• Klimapartnere er et nettverk bestående av offentlige og private bedrifter med mål om å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling
• 50 virksomheter er med i Klimapartnere – dette representerer over 25 000 ansatte.
• Fra 2015 til 2016 ble utslippene fra Klimapartnere samlet redusert med 17%.
• Stimulerer til økt verdiskapning innen grønne produkter og tjenester.

Om Grønn Kontakt
• Grønn Kontakt er en nasjonal operatør av ladestasjoner som tilbyr lading langs veien, på arbeidsplasser, parkeringsplasser og i sameier.
• Selskapet er eid av Agder Energi AS (41 %) og Statkraft (41%), samt 21 andre energiselskap (18%).
• Grønn Kontakt drifter over 180 offentlige ladestasjoner over hele Norge og skal bygge 80 nye i 2018. Selskapet tilbyr også ladeløsninger til borettslag, sameier, næringsbygg og privatboliger.
• Selskapet har partneravtaler med Coop og Circle K.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar