Agder Kollektivtrafikk: Betydelig økning i antall passasjerer i 2017

Agder Kollektivtrafikk har nettopp fått inn tallene for de tre første kvartalene i 2017. Tallene er veldig positive og viser en betydelig økning i antall passasjerer det siste året.

Trenden fra 2016 til 2017 er positiv i begge Agder fylkene. For Aust-Agder ser vi en økning totalt sett for fylket på 3,5%. Totalt sett for Vest-Agder er den en økning på ca. 4,3 prosent. I Vest-Agder er det Kristiansandsområdet som utpeker seg spesielt positivt med en vekst på 4,6% og i overkant av 300 000 flere reiser.

Med så mange flere som reiser kollektivt, får vi dermed en mer bærekraftig utvikling av byer og tettsteder på Sørlandet deriblant en betydelig klimagevinst.

Vi gratulerer Agder Kollektivtrafikk med de positive resultatene og oppfordrer alle våre Klimapartnere til å reise stadig mer kollektivt!!

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar