Kristiansand kommune vil bli best i Norge på matsvinn-reduksjon

Bystyret ønsker at Kristiansand skal best i Norge på matsvinn-reduksjon. Vi er nå i gang med et prosjekt som en del av satsingen, sier prosjektgruppa som har hatt sitt første møte. Fv Arne Otto Iversen, Anne Berit Karlsen, Elisabeth Riise Jenssen, Solvor Stølevik, Kirsten Leidal, Einar Øslebye og Torstein Thorsen Ekern. Foto: Ragna Marie Henden

Kristiansand kommune står i bresjen for et spennende prosjekt med mål om å redusere matsvinn i kommunen. Prosjektet har fått tildelt støtte fra Klimasats og Klimapartnere er stolt deltaker med i prosjektet. Tirsdag den 22.august var det første oppstartsmøte for prosjektet.

Kristiansand kommune sin nyhetssak for prosjektet kan sees under her.

Oppstart av matsvinn-prosjekt i Kristiansand

– Bystyret vedtok 14. desember 2016 at byen vår skal bli best i Norge på ikke å kaste mat, forteller Solvor B. Stølevik, klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune. – Vi har fått støtte fra Miljødirektoratet til å gjennomføre et matsvinn-prosjekt. Nå er prosjektet startet opp, og vi hadde nylig første møte i prosjektet for å redusere matsvinn i Kristiansand, forteller prosjektleder Stølevik. Matsvinn er mat som kastes som kunne vært spist.

– Samarbeidspartnere fra Klimaalliansen, Klimapartnere, Avfall Sør, Framtiden i våre hender ønsker å bidra, og er viktige kanaler og pådrivere, sier prosjektleder. – Å redusere matsvinn er et viktig klimatiltak. I tillegg er det også et prosjekt for å bidra til en mer rettferdig fordeling av jordas ressurser, er prosjektgruppa veldig enige om.

– Norsk matsvinn kan mette 800.000 mennesker. Globalt kan matsvinn brødfø alle verdens sultne barn, menn og kvinner hele tre ganger, forteller klima- og miljørådgiveren i kommunen.

Målgruppe innbyggere

– For å nå innbyggerne vil vi innføre bruk av «restematposer», eller såkalte «Goodie-bags» på serveringssteder. Det skal tilrettelegges for at folk skal ta med seg overskuddsmat hjem, forteller Stølevik. – Posene vil også benyttes til informasjon for å motivere til mindre spill av mat hjemme. I tillegg vil vi inspirere og legge til rette for undervisning i skoler og barnehager, og det skal lages informasjonsmateriell. – Et tiltak er også å rekruttere barnefamilier som skal kartlegge eget matsvinn og teste ut ulike tiltak i hjemmet for å redusere kasting av mat. De skal fungere som gjenkjennelige og motiverende ambassadører for andre familier, forteller prosjektgruppa. – Erfaringene skal deles i ulike kanaler, og også med andre kommuner som ønsker å starte tiltak på bakgrunn av våre erfaringer.

Fokus på omsorgssentrene

– I kommunens egne virksomheter vil vi ha ekstra fokus på bestillingsrutiner og håndtering av mat ved omsorgssentrene, forteller Stølevik. – Fokus er kartlegging og videre gjennomføre målrettede tiltak på bakgrunn av resultatene av kartleggingen.

Vil se på innkjøpsrutiner ved Sørlandet sykehus, SSHF

– Prosjektet har også som mål å se på innkjøpsrutinene ved Sørlandet sykehus, SSHF, som er en stor institusjon med en omfattende omsetning av mat, sier prosjektgruppa. – Vi ønsker i samarbeid med Sørlandet Sykehus å se på om strammere rutiner knyttet til innkjøp av mat vil kunne redusere matsvinn.

Støtte fra Miljødirektoratet

Kristiansand kommune har søkt Klimasats midler til prosjektet, og fikk nylig innvilget kr 323 000 kr, som er 50% av totalt budsjett.

Prosjektet er startet opp august 2017, og hovedarbeidet vil foregå i om lag ett år, med forventet videreføring i mange år fremover.

Kontakt

Klima- og miljørådgiver Solvor Berntsen Stølevik, By- og samfunnsenheten, Kristiansand kommune

Mobil: 952 27 301  epost: solvor.stolevik@nullkristiansand.kommune.no

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar