En fantastisk Arendalsuke for Klimapartnere!

En hektisk og innholdsrik ‘Arendalsuka’ er nå over. Både for Arendalsuka totalt sett og for Klimapartnere sin del så har Arendalsuka vært veldig vellykket. Totalt har vært om lag 800 arrangementer under Arendalsuka og man anslår at det har vært mer enn 100 000 besøkende.

For Klimapartnere sin del har vi vært arrangør på 7 arrangementer med totalt ca. 500 besøkende. Med mange ulike tema, og mange ulike Klimapartnere-virksomheter involvert, har det vært gøy å oppleve at alle våre 7 arrangementer har vært veldig godt besøkt. Vi har også opplevd spennende innlegg, gode diskusjoner og samtaler samt mingling og sosial hygge på alle våre arrangementer.

Så tusen takk til alle våre samarbeidspartnere under Arendalsuka for en strålende og inspirerende uke. Vi håper at alle nå har fått påfyll av motivasjon for å fortsette den gode innsatsen med grønn samfunns- og næringsutvikling!!

Arrangementene med enkelte av presentasjonene kan sees under her.

Ta kraften i bruk – fornybart kraftoverskudd og grønn vekst

 1. Fornybar kraft og grønne datasentre, Peder Nærbø.
 2. Hva bør Norge gjøre?
  1. Stein Lier Hansen, Norsk Industri
  2. Runa Haug Khoury, Bellona

Fylkesordførerne på Agder, Terje Dammen og Tellef Inge Mørland, ønsket velkommen

Norsk vannkraft – hvordan gjøre arvesølv til fremtidsgull

Tom Nysted, Agder Energi

Hvordan blir fremtidens kraftmarked?

Fullt hus hos Markedskraft

Grønn vekst – hvordan få til grønn løsninger og tjene penger samtidig

 1. Velkommen.  Torstein Thorsen Ekern, Klimapartnere Agder
 2. Ny satsing innen bærekraft: Futerra Norge. Ståle Almenning, Innoventi
 3. Fra fossil til grønn særstilling. Marius Holm, Zero
 4. Grønn vekst…og ikke bare grønnpreik, Per Espen Stoknes, BI/MdG
 5. Nullutslippsferger på Vestlandet. Helene Frihammer, Klimapartnere Hordaland
 6. Lønnsomt, attraktivt og samfunnsnyttig – å se mulighetene i det grønne skiftet. Benedicte Schilbred Fasmer, DNB.

Per Espen Stoknes. Førstelektor BI og stortingskandidat for Miljøpartiet de grønne.

Co-living: Byutvikling for miljø og mennesker

Mike Fuller Gee. Arendal kommune

På veien mot fremtidens klimakommuner

 1. Hvordan kan kommuner sette seg mål i henhold til Paris-avtalen? Per Otto Larsen, CO2focus
 2. Klimapolitisk ‘verktøykasse’ for norske kommuner. Torfinn Belbo, Zero
 3. Fremtidens løsninger – noen gode eksempler:
  1. Etablering av ladestasjoner for elbiler i Risør kommune. Einar Werner Frøyna, Risør kommune
  2. Små nærvarmenett med biobrensel – eksempler fra Agder. Geir Skjevrak, Bygland Varmesentral AS
  3. Mulighetenes Oppland i grønn fremtid. Om grønne ideer og tre-satsing i Innlandet. Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Oppland
 4. På veien mot lavutslippssamfunnet i Oslo
  1. Heidi Sørensen, Oslo kommune
  2. Beate Nossum, Footprint
 5. Hvordan kan Miljøfyrtårn være kommunens verktøy for fremtiden. Ann-Kristin Ytreberg, Miljøfyrtårn
 6. Kommunale klimaregnskap og metodikk. Per Otto Larsen, CO2focus
 7. Veikart Agder – hvordan omstille Agder til et lavutslippssamfunn? Kim Øvland, Kristiansand kommune

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Oppland

Teknologiutviklingen med kollektivtrafikken som motor

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar