Flumill har inngått avtale med offshore-giganten Subsea 7

Flumill, ved Karl Tore Pedersen og Anders Holm, er stadig nærmere realisering av et fullskala tidevannsanlegg.

Planene om å bygge tidevannsmøller i Arendal er kommet nærmere realisering etter at offshoregiganten Subsea 7 har inngått en intensjonsavtale med Klimapartner Flumill. Intensjonsavtalen innebærer at den internasjonale offshoregiganten skal medvirke til finansiering av et fullskala produksjonsanlegg. Anlegget vil koste ca. 130 millioner kroner. Finansieringen omfatter også et tilsagn om støtte fra Innovasjon Norge, samt medvirkning fra andre offentlige låneordninger.

Det ser dermed ut som de kan løsne for  for Flumill og den utrolig spennende tidevannsteknologien de har!!

Artikkel fra Agderposten er kopiert inn her:

Offshore-gigant satser på tidevannsmøller i Arendal

Planene om å bygge tidevannsmøller i Arendal er kommet nærmere realisering etter at offshoregiganten Subsea 7 har inngått en avtale med gründerselskapet Flumill.

Det har tatt nærmere 10 år fra ideen ble klekket ut av gründer Jan Inge Eielsen i Stavanger til det som nå kan bli et gjennombrudd for lønnsom produksjon av elektrisk kraft fra tidevannsstrømmer.

Subsea 7 har inngått en intensjonsavtale med Arendals-selskapet Flumill som innebærer at den internasjonale offshoregiganten skal medvirke til finansiering av et fullskala produksjonsanlegg. Anlegget vil koste ca. 130 millioner kroner. Finansieringen omfatter også et tilsagn om støtte fra Innovasjon Norge, samt medvirkning fra andre offentlige låneordninger.

Reiser 130 mill. kr

Direktør Jan Arthur Grip Nilsen i Subsea 7 vil ikke kommentere beløp. Men etter det Agderposten erfarer, vil avtalen med Subsea 7 sette Flumill i stand til å finansiere ca. 25 prosent av prosjektkostnaden i egenkapital.

– Vi har tro på denne teknologien, som er godt dokumentert gjennom omfattende tester. Nå gjenstår det kun å teste at teknologien gjør det vi tror den skal gjøre i full skala. Det vil vi medvirke til, sier Grip Nilsen.

Ifølge Subsea 7-direktøren er det ikke bare energiproduksjon som har bidratt til offshoreselskapets interesse for Flumill. Prosjektet er internasjonalt forankret i Subsea 7-konsernet, som også er en betydelig aktør innenfor design, produksjon og installasjon av undervannssystemer. Subsea 7 skal lede den planlagte testen som skal gjennomføres ved det europeiske testsenteret for marin energi, EMEC (European Marine Energy Centre) på Orknøyene.

– Perfekt partner

Fullskala-anlegget skal produseres av kompositt-selskapet CSub, som har virksomhet på Eydehavn, i Haugesund og Litauen. CSub, som er et resultat av satsing på komposittproduksjon i Arendal, leverer komposittstrukturer til olje- og gassindustrien, og har de siste årene også hatt en betydelig vekst i oppdrettsindustrien. Selskapet omsatte i fjor for nesten 200 millioner kroner, og har de siste årene administrert Flumill AS, der Arendals Fossekompani AS er største aksjonær.

– Subsea 7 er en perfekt partner for oss, sier Anders Holm, administrerende direktør både i CSub og Flumill. Arendals-selskapet har lenge jaktet på en internasjonal partner med både økonomi og kompetanse til å sette ideen ut i livet.

– Vi har vært både tålmodige og sparsommelige og har jobbet hardt for å få til en industriell løsning. Gjennom den lange ventetiden har det vært viktig for oss å ta vare på teknologirettighetene og sikre produksjonen av turbinene i CSub, sannsynligvis ved avdelingen på Eydehavn, sier Holm.

Ser store muligheter

Subsea 7 og Flumill ser et stort potensial for elektrisitet produsert fra tidevann. Ett enkelt system som nå skal bygges vil ventelig få en maksimaleffekt på to megawatt og en årsproduksjon på seks gigawattimer.

– En tidevannspark kan enkelt oppskaleres betydelig, med mange anlegg på et lite areal. Men det er ulike prognoser for hvor stort dette kan bli, og før det beviser sin verdi er det jo ikke verdt noe. Dersom det viser seg å være konkurransedyktig, som vi tror, kan markedet være stort. De beste prognosene indikerer mulighet for installasjon av flere tusen anlegg på verdensbasis, men det avhenger selvsagt av både tidevannsforekomst, befolkningstetthet, infrastruktur og politisk vilje, sier direktør Jan Arthur Grip Nilsen i Subsea 7.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar