Er du Klimapartnere Agders nye prosjektleder?

Vil du være med på videre satsing av Klimapartnere-nettverket i Agder? Her er prosjektledere av ulike klima-nettverk i Norge. Torstein Thorsen Ekern, Klimapartnere Agder, Helene Frihammer, Klimapartnere Hordaland, Rikke Dahl Monsen, Næring for klima – Oslo og Jens Ulltveit-Moe, Norge 203040

Klimapartnere Agder vil nå satse med enda større styrke fremover! Klimapartnere prosjektet har blitt forlenget til og med 2019 og vi vil øke sekretariatet til 1,5 stilling. Nåværende prosjektleder Torstein Thorsen Ekern vil etter eget ønske gå over i en 50 % stilling som prosjektkoordinator og gleder seg til ny prosjektleder kommer på plass med ny giv, kompetanse og engasjement!! Slik at vi i felleskap med våre offensive medlemmer kan løfte Klimapartnere og felles satsing på et fremtidsrettet og klimavennlig Agder enda sterkere.

Link til utlysningsteksten og hvordan du søker finner du her. Utlysningsteksten står også under. Søk gjerne eller tips en du kjenner om den fantastisk spennende muligheten!

Klimapartnere er et regionalt nettverksprosjekt bestående av offentlige og private virksomheter i Agder.

Klimapartnere har per 1.juni 2017 48 virksomheter med i nettverket med over 25 000 ansatte og 12 000 studenter.

Prosjektet er en del av klimasatsingen til Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner.
Målet til Klimapartnere er å redusere klimagassutslippene og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Agder. Det får en til gjennom samarbeid om gode løsninger mellom det offentlige og det private.

For å videreutvikle nettverket søkes en prosjektleder som er opptatt av grønn verdiskapning i regionen, og som kan bistå næringslivet i å oppnå økt konkurransekraft ved en omstilling til fremtidens lavutslippssamfunn.

Nåværende prosjektleder vil fortsette i prosjektet i en 50 % stilling som prosjektkoordinator.

Aust-Agder fylkeskommune er arbeidsgiver og det utlyses en prosjektlederstilling som vil vare frem til 1.1.2020. Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra både offentlige og private virksomheter.

Klimapartnere sine oppgaver er blant annet følgende. Disse oppgavene vil fordeles mellom prosjektleder og prosjektkoordinator:
Arbeidsoppgaver:

 • Organisere og gjennomføre daglig drift av nettverket
 • Følge opp medlemmene i Klimapartnere og bidra til reduserte utslipp og økt verdiskaping
 • Sette i gang og gjennomføre konkrete prosjekter sammen med Klimapartnere-virksomhetene
 • Bidra til å synliggjøre og promotere nettverkets medlemmer og satsninger
 • Samarbeid med andre aktører, både regionalt på Agder og nasjonalt med andre Klimapartner-nettverk og liknende.
 • Representere Klimapartnere utad i ulike sammenhenger
 • Synligjøre og konkretisere muligheter i det grønne skiftet

Kvalifikasjoner:

 • Er engasjert i bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
 • Er engasjert i næringslivets konkurransekraft
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

 • Har evne til å engasjere

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og tilsetting skjer på ordinære fylkeskommunale vilkår.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar