Kristiansand får ny miljøvennlig busspaviljong

Bilde: Klimapartner Asplan Viak har tegnet en trivelig, gjennomsiktig busspaviljong med tak i tre og lett tilgjengelighet for alle. Det foreslås også at bygget får solceller på taket som kan produsere all strøm til driften av den nye busstasjonen.

Den gamle og nedslitte busstasjonen i Kristiansand skal fornyes. Kristiansand kommunes (også Klimapartner) enhet for bygg- og eiendomsforvaltning, Kristiansand Eiendom (KE), avholdt derfor i februar/mars i år en arkitektkonkurranse der tre firma ble innbudt til å levere forslag. Vinner ble Asplan Viak med sitt forslag «natteravnen» – en åpen og oversiktlig busspaviljong med et fremtidsrettet miljøkonsept.

Etter planen skal grunnarbeidene i gang nå i desember og bygget skal stå ferdig sommeren 2018.

Asplan Viaks sin gruppeleder for arkitektene i Kristiansand, Vibeke Tønnesen Ording, sier prosjektet er planlagt for den reisende og gir tilgang på alle funksjoner man trenger når man er underveis.

– I tillegg skal det å vente være trygt og oversiktlig. Derfor glassfasaden, som gir mest mulig visuell kontakt gjennom bygget – mellom byen og Vestre Strandgate og ut mot bussene og havna, sier Tønnesen Ording som viser til kollega Sigurd Aanby som mannen bak ideen om grønn profil.

– Min tanke har vært å skape en paviljong med et fremtidsrettet miljøkonsept. Målet er at anlegget produserer elektrisk energi til eget behov – gjerne også bidrar til hurtiglading for byens el-drosjer. Tre ulike typer solcelle-løsninger skal produsere strøm til et batteri som forsyner anleggets ulike funksjoner gjennom døgnet, sier arkitekt Aanby.

Han foreslår også at den nye busstasjonen bør ha en godt opplyst og synlig vegg mot Vestre Strandgate der forbipasserende kan informeres om hvordan energien produseres, forbrukes, og sirkuleres gjennom døgnet i sanntid. – Det kan bli et prosjekt av nasjonal interesse, og ha en folkeopplysende funksjon man ikke finner andre steder, sier Sigurd Aanby, som også fremhever bruken av treverk, forskjellige klimasoner i bygget samt sykkelparkering som til sammen bør falle godt inn i profilen til klimabyen Kristiansand.

Se hele nyhetssaken på Kristiansand kommune sine hjemmesider her.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar