CO2focus skal bistå Agder-fylkene med «Veikart Agder»

Klimapartner CO2focus har nå fått i oppdrag med å lage faktagrunnlaget for «Veikart Agder». Agder-fylkene har satt klima høyt på dagsorden gjennom «Regionplan Agder 2020». De ønsker videre å stake ut kursen for hvordan Agder skal bidra til å utvikle lavutslippssamfunnet og nå 2-gradersmålet i henhold til Paris-avtalen.

«Veikart Agder» skal baseres på forbruksdata, og presentere en oversikt over energiproduksjon, -distribusjon og -forbruk, samt klimagassutslipp i Agder-fylkene. Det er viktig for både fylkene og kommunene at strategien og målsettinger som settes skal være relevante i forhold til Paris-avtalens ambisjoner. Utgangspunktet for «Veikart Agder» er å skaffe en grundig oversikt over energiflyt og klimagassutslipp for Agder-regionen med regionens 33 kommuner, så de kan jobbe mot å nå sitt hovedmål – å redusere utslipp til null.

Det første steget mot dette målet er å kartlegge status for Agder-fylkene i dag. Dette skal CO2focus bistå med. CO2focus henter informasjon fra forskjellige offentlige og private aktører og utarbeider en rapport som så skal brukes i beslutningstaking i forhold til hvilke tiltak som kan gjennomføres for å nå Agder-fylkenes klimamål.

«Vi er både glade og stolte over å bli tildelt dette spennende oppdraget, og for å gjøre denne jobben for Agder-Fylkene. Agder-fylkene er jo meget pro-aktive i sin holdning og tilnærming på klima området. Gjennom sin kartlegging av Energiflyt og klimagassutslipp, samt sitt ønske om budsjettering og framskrivninger av energiforbruk og klimagassutslipp i tråd med Paris avtalen målsetning, er regionen i førersete hva klima ambisjoner og klima arbeid angår», uttaler Partner og Fagansvarlig Per Otto Larsen i CO2focus.

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar